Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Jämställdhet ledord för ortopeden i Oskarshamn

Publicerad: 4 mars 2020, 09:47

Ortopedkliniken på Oskarshamns sjukhus har som mål att få till en jämställdhetscertifiering. Här syns från vänster Marianne Wullf, undersköterska, Emma Andersson, undersköterska, Dick Beddesand, avdelningschef och sjuksköterska, samt Charlotte Petersson, sjuksköterska

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

En brittisk studie som pekade ut manliga ortopeder som de mest sexistiska av alla läkare blev startskottet för det jämställdhetsarbete som ortopedkliniken vid Oskarshamns sjukhus nu bedriver.


Ämnen i artikeln:

Oskarshamns sjukhus

– Vi är ganska könsstereotypa i vår sammansättning här. Vi har bara manliga läkare och vi har bara kvinnliga sjuksköterskor och undersköterskor, säger avdelningschef Dick Beddesand.

I en första omgång är jämställdhetsarbetet inriktat på hur patienter vårdas och bemöts utifrån kön. På sikt ska det även omfatta hur kollegor bemöter varandra och hur personalen bemöts av patienterna.

– Vi vill jämställdhetscertifieras och då måste vi ta ett helhetsgrepp. Det handlar lika mycket om bemötandet mellan personal som hur vi blir bemötta av våra patienter. Något som jag till exempel vill komma ifrån är att mina medarbetare bedöms utifrån utseende och inte kompetens, säger Dick Beddesand.

Region Kalmar län har i dag styrdokument som säger att jämställdhet är viktigt och ska genomsyra allt som verksamheterna gör. Att omvandla en skrivbordsprodukt till något konkret som kan används och mätas ute på golvet är däremot en utmaning. Jämställdhet handlar inte bara om lika lön. I Oskarshamn har ortopedkliniken tagit hjälp av en jämställdhetsexpert på länsstyrelsen för att bland annat ta fram nyckeltal att analysera och följa upp.

– Behandlar vi patienterna lika länge beroende på om de är kvinnor eller män? Bedömer vi deras smärta på samma sätt? Vi har ett arbete för att hjälpa våra patienter att få en hälsosammare livsföring, erbjuder vi kvinnor och män samma förutsättningar där? Vi har plockat fram statistik om bland annat vårdtider som vi ska jobba vidare med i år, säger Dick Beddesand.

Kliniken har ett dygn som standard när det gäller vårdtid. Givetvis kan det glida i väg lite på grund av till exempel komplikationer och smärtor, men det är endygnsvård som är rutin. När Dick Beddesand körde en koll för år 2019 trodde han att det såg likadant ut för båda könen.

– Men tittade vi på tio månader av tolv så stannade kvinnorna kvar längre än männen. Varför då kan man undra? Det är basmätningen som vi ska följa upp 2020 och göra analys på varje månad, säger han.

Dick Beddesand betonar att kliniken inte har haft några problem kopplade till jämställdhet. Upprinnelsen till det arbete som nu bedrivs är bland annat en brittisk studie, publicerad i tidskriften BMJ Open hösten 2018. I studien pekades ortopeder ut som de mest sexistiska specialisterna av alla. Studien visade också att kvinnliga kirurger upplever att de diskrimineras på sin arbetsplats.

– Jag känner inte igen att ortopedläkare skulle vara ojämställda. Men samtidigt har vi bara manliga läkare här, så vem vet? Vi tycker att vi är väldigt jämställda, men det tycker nog de flesta arbetsplatser, säger han.

Enligt honom är det just de manliga doktorerna som är mest nyfikna på arbetet mot en jämställdhetscertifiering.

– Det sätter lite press på dem själva. Behandlar vi alla lika? Jag tror att sjuksköterskorna och undersköterskorna känner att det här är ett arbete som kan leda till något bra i framtiden.

Studie i BMJ Open

Studien baserades på enkätsvar från 81 kvinnor, varav de flesta var verksamma som kirurger  i Storbritannien. 59 procent uppgav att de sett eller själva upplevt diskriminering av något slag. Mer än hälften ansåg att ortopedi var den mest sexistiska kirurgiska specialiteten, följt av bland annat allmänkirurgi. De flesta som besvarade enkäten var mellan 25 och 34 år.

Relaterat material

Kirurger vittnar om sexism

Annika Carpman

Reporter

annika.carpman@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Oskarshamns sjukhus

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev