Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Kärlteknik lika bra som öppen kirurgi vid pulsåderbråck

Publicerad: 23 november 2012, 15:01

Långtidsöverlevnaden efter öppen och endovaskulär operation för bukaortaaneurysm skiljer sig inte åt, enligt en studie i tidskriften New England Journal of Medicine.


Amerikanska forskare har tittat på hur långtidsöverlevnaden påverkas när bukaortaaneurysm åtgärdas med två olika metoder: Med den konventionella, öppna metoden, eller med den nyare, skonsammare endovaskulära metoden där en kärlprotes sätts in med kateterteknik via en artär i ljumskarna.

Resultaten visar att kateteringreppet inte förbättrar överlevnaden på lång sikt, jämfört med öppen kirurgi, vilket också är i linje med resultaten från två tidigare studier.

Forskarna randomiserade 881 patienter med stora bukaortaaneurysm på minst 4,5 centimeter i diameter till öppen kirurgi eller kateteringrepp.

Ungefär en tredjedel av patienterna i de respektive grupperna dog under uppföljningstiden på i genomsnitt fem år, men bara runt 3 procent av dödsfallen kopplades till patienternas aneurysm.

Precis som i de tidigare studierna sågs till att börja med en minskad dödlighet i samband med katetermetoden, jämfört med öppen kirurgi, men efter tre år suddades den skillnaden ut.

Sex av patienterna som genomgått kateteringreppet, men ingen i gruppen som opererats på konventionellt sätt, drabbades av en ruptur.

När forskarna tog hänsyn till patienternas ålder såg de dock en skillnad i överlevnad beroende på vilken metod som använts.

För dem under 70 år medförde kärltekniken signifikant bättre långtidsöverlevnad, jämfört med öppen kirurgi.

För äldre patienter – som är den grupp som katetermetoden ursprungligen utvecklats för – fanns däremot en tendens till bättre överlevnad efter öppen kirurgi.

Forskarna drar slutsatsen att katetertekniken nu är ett godtagbart alternativ till öppen kirurgi.

Men de påpekar att rupturer fortsätter att vara ett problem och att den endovaskulära metoden ännu inte medför några överlevnadsfördelar på lång sikt, särskilt inte bland äldre, jämfört med öppen kirurgi.

I en ledarkommentar konstateras att drömmen om att katetermetoden ska förbättra långtidsöverlevnaden vid bukaortaaneurysm tycks vara över.

Samtidigt dras slutsatsen att den snabbare återhämtningen efter kateteringreppet innebär ett framsteg.

Läs abstract:

Frank A. Leder med flera. Long-term Comparison of Endovascular and Open Repair of Abdominal Aortic Aneurysm. New England Journal of Medicine, publicerad online 21 november 2012. DOI: 10.1056/NEJMoa1207481

Relaterat material

Samma livslängd med olika metoder vid pulsåderbråck

Längre liv efter operation av bråck på kroppspulsådern

Kateter minskar dödlighet vid bråck på aorta

Västmanland först med kvinnlig aortascreening

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev