fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Karolinska institutet svarar på kritiken

Publicerad: 4 september 2015, 08:08

Lärosätets rektor Anders Hamsten preciserar en del av de brister den världskände kirurgen behöver ta tag i.

Ämnen i artikeln:

Paolo MacchiariniKarolinska institutetKarolinska universitetssjukhuset

Jens Krey

jens.krey@dagensmedicin.se


Som Dagens Medicin tidigare har rapporterat har såväl Vetenskapsrådet som Karolinska institutets egna externa granskare framfört kritik med anledning av att lärosätet för en vecka sedan friat en världskänd kirurg från misstankar om forskningsfusk.

Den externe granskaren Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, ställde sig exempelvis frågande till hela poängen med hans uppdrag då han bara fick ta del av en del av det material som fanns i ärendet.

Hur kommer det sig?

– Karolinska institutet hade inte tillgång till all information när han började sin utredning. Dels hade kirurgen inte substansierat sina svar med dokument, dels fanns informationen inom sjukvården och då krävs speciella tillstånd, säger Anders Hamsten rektor vid Karolinska institutet, till Dagens Medicin.

Vilken legitimitet ger det den externa granskningen?

– Jag tycker att den har en höggradig legitimitet. Den har lyft fram kritiska frågor och ett antal brister som Karolinska institutet håller med om.

Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström påpekade att Karolinska institutet hade möjlighet att överklaga beslutet om att dra in kirurgens forskningsanslag men att det aldrig gjordes.

Varför inte?

– För det första tyckte vi att Vetenskapsrådet gjorde fel när det inte avvaktade Karolinska institutets kompletta utredning och vårt beslut. Men i den situationen som uppstod var det viktigt för oss att fortsätta vårt utredningsarbete och fatta vårt beslut. Så vi avstod från att överklaga.

En central del i Karolinska institutets beslut är att det har rört sig om sjukvård och inte forskning. Det som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter är snarast att se som fallstudier, lyder resonemanget. Samtidigt har kirurgens huvudartikel i The Lancet ”…a proof of concept study” med i rubriken.

Det är väl inte engelska för fallstudie?

– Nej, nej. Det finns ju som jag har sagt tidigare behov av att ändra vissa detaljer i den här publikationen. I vissa sammanhang har forskargruppen inte varit tillräckligt noggrann när man har formulerat sig i detaljer.

Det här är ju rubriken på själva artikeln, det är väl ingen detalj?

– Nej, proof of concept på en patient är inte forskning. Det viktigaste är att återkomma till beslutet om operation och på vilket sätt det har tagits.

Enligt Karolinska institutets utredning har operationen utförts efter en bedömning i Karolinska universitetssjukhusets etikråd och de etiska aspekterna har även diskuterats med den dåvarande ordföranden i Vetenskapsrådets etikkommitté.

I artikeln står det att operationen är ”… approved by the local scientific ethics committee”.

– Ja, det är felformulerat. Det är en av de saker som kirurgen måste gå in och korrigera.

Så det fanns inget tillstånd från en lokal etikkommitté?

– Vad menar du med en lokal etikkommitté? Det viktiga är att det inte är en scientific committe. Det är det som är bekymret.

Men Karolinska universitetssjukhusets etiktråd är inget beslutande organ, det är konsultativt.

– Ja, den ger ett godkännande, en rekommendation, så att säga. Det viktiga är att det inte har varit en scientific ethics appoval eller consideration.

Men rådet godkänner inga operationer.

– Nej, nej. Beslutet om operation måste ju tas av de ansvariga läkarna. Men de har fått ett godkännande att det inte finns några etiska förhållanden som skulle göra det olämpligt att använda den här tekniken.

Anders Hamsten lägger till:

– Det har förelegat oaktsamhet i hur man har formulerat sig. Det har, som vi ser på det, med kvaliteten i publikationsprocessen och med vilken precision man uttrycker det hela att göra.

Men att Karolinska universitetssjukhusets etikråd formellt har lämnat ut ett godkännande blir ju fel om det är ett rådgivande organ.

– Jag tror att det i mitt beslut står att det är efter en bedömning i etikrådet. Men det här är en av de saker vi kommer gå igenom när vi träffar kirurgen. Vi kommer att se till att det här blir precist och korrekt, det är en del av de åtgärder vi vidtar.

Relaterat material

Ifrågasättande och förvåning efter KI:s beslut

”Vi har en forskningsmiljö som har fallit sönder”

Världskänd läkare frias från misstanke om forskningsfusk

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev