Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

KI fäller Macchiarini-artikel för forskningsfusk

Publicerad: 20 december 2016, 10:01

Paolo Macchiarini.

För första gången fälls Paolo Macchiarini för forskningsfusk, enligt ett beslut av KI:s rektor i dag. Fallet gäller en studie av konstgjorda matstrupar på råttor. Av övriga 23 medförfattare fälls dock bara 3 för oredlighet.

Ämnen i artikeln:

Karolinska institutetPaolo Macchiarini

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Vi tror att de här utslaget kan bli prejudicerande på hur man ser på olika medförfattares ansvar när det gäller oredlighetsutredningar, säger Henrik Grönberg, vikarierande prorektor på KI.

I sakfrågan om huruvida den aktuella studien är baserad på oredlighet eller inte kommer Karolinska institutet fram till samma slutsats som en expertgrupp från Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, gjorde i september.

Då konstaterades att det fanns flera omständigheter i studien som var att anse som oredlighet, nämligen vilseledande presentation och tolkning av resultat, vägran och oförmåga att lämna ut försöksdjursjournaler, grav avvikelse från djuretiskt tillstånd samt vilseledande av den regionala djurförsöksetiska nämnden.

Trots invändningar från Paolo Macchiarini och flera andra medförfattare går Karolinska insitutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright alltså på samma linje som CEPN.

Men när det gäller enskilda forskares ansvar gör KI en annan bedömning än CEPN. Enligt CEPN:s utlåtande ansågs alla författare ha ett ansvar för oredligheten. KI å sin sida fäller bara de personer ”som haft insyn och överblick i hela eller stora delar av processen” – Paolo Macchiarini och tre andra medarbetare.

Frågan om de enskilda författarnas ansvar har varit en mycket svår fråga, enligt Henrik Grönberg.

– Vi har fått yttrande från Kungliga vetenskapsakademin samt tagit del av hur man resonerat i andra oredlighetsfall i Norden. Då har vi landat i att vi måste göra individuella bedömningar av varje medförfattares medverkan i artikeln, säger Henrik Grönberg.

Han fortsätter:

– Vi har också varit i kontakt med andra medicinska fakulteter som gett oss stöd i vårt synsätt. Min uppfattning är att man kommer att göra likartade bedömningar av enskilda forskares ansvar i kommande ärenden.

Av de fyra aktuella forskarna jobbar två inte längre kvar på KI, däribland Paolo Macchiarini. ”Några åtgärder mot dem på arbetsrättslig grund är därför inte aktuella”, enligt KI:s beslut.

För de övriga två forskarna, som är juniora, finns det förmildrande omständigheter, enligt KI; de har stått i beroendeställning till Paolo Macchiarini och dessutom har processen varit mycket utdragen. Därför tilldelas de bara en erinran ”i stället för att ärendet lämnas till personalansvarsnämnden”.

– Ansvarig prefekt kommer att under två år aktivt följa upp och stödja dem, så att det säkerställs att forskningen genomförs i enlighet med god vetenskaplig sed, säger Henrik Grönberg.

Beslutet gäller Paolo Macchiarinis artikel "Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats" som publicerades i Nature Communications 2014. Karolinska institutet har i dag officiellt meddelat tidskriften om att resultaten är att anse som fusk. Ett besked om att artikeln dras tillbaka är därför att vänta.

För närvarande utreder CEPN om huruvida det också varit fusk i flera arbeten som Paolo Macchiarini publicerat gällande den omtalade transplantationen av en konstgjord luftstrupe till en patient på Karolinska universitetssjukhuset sommaren 2011.

Karolinska institutet väntas inom kort fatta beslut i att annat ärende om misstänkt forskningsfusk, gällande en artikel av Paolo Macchiarini och medarbetare i tidskiften Biomaterials. CEPN kom i höstas fram till att även detta arbete var baserat på fusk.

Relaterat material

Lendahl lämnar Nobelförsamlingen efter Macchiarini-skandalen

Macchiarini fälls för forskningsfusk

Här är listan över alla utredningar

Paolo Macchiarini – detta har hänt

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev