Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

KI:s åtgärdsplan klar efter Macchiarini-skandalen

Publicerad: 28 oktober 2016, 11:25

Karin Dahlman-Wright

Foto: Pax Engström Nyström

Karolinska institutet listar nu flera åtgärder mot de brister som uppdagats efter Macchiariniskandalen. Vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright lyfter fram ledarskapets betydelse.


Ämnen i artikeln:

Paolo MacchiariniKarolinska institutet

– Det viktigaste handlar om det vi kallar KI:s inre liv. Och här är ledarskapet centralt. Ska vi till exempel ha följsamhet till regler och riktlinjer så måste ledarskapet var tydligt, säger Karin Dahlman-Wright till Dagens Medicin.

Åtgärdsplanen är ett svar på den svidande kritik som kom i början av september i den externa granskningen, ledd av Sten Heckscher, samt i en internrevision av Clintec, den institution där Paolo Macchiarini var verksam.

I ett 18-sidigt dokument listas flera åtgärder, som är konkretiserade i varierande grad. Bland annat ska delegationsordningen stramas upp. Avvikelser från denna, som då rektor utövar direktstyrning av en enskild forskare, ska enligt dokumentet helst inte ske alls men om avvikelser förekommer ska de framöver strikt dokumenteras.

– Det är viktigt att det informella och formella ledarskapet går hand i hand. Informella ledare ska inte fatta beslut som formella ledare får ta konsekvenserna av. Om man högst upp inte följer delegationsordningen blir organisationen otrygg, säger Karin Dahlman-Wright.

Rekryteringsprocessen är ett annat område som lyfts upp. Här har KI redan infört nya rutiner, där rekryteringsutskottet får en central roll, också för den långsiktiga försörjningen av vetenskaplig kompetens.

– Referenser och cv ska alltid granskas. Och det ska inte finnas något ”snabbspår” där rektor rekryterar forskare utanför systemet, säger Karin Dahlman-Wright.

Hanteringen av anmälningar av misstänkt forskningsfusk är ytterligare ett område där KI redan infört ändringar efter Macchiarini-skandalen. Processen ska bli mer transparent, rättsäker och förutsägbar, enligt dokumentet. Tanken är att ärenden, efter en preliminär första bedömning, ska skickas vidare till Centrala etikprövningsnämnden för bedömning. Etikrådet ska inte användas för att hantera ärenden av oredlighet, betonar Karin Dahlman-Wright

– I fallet Macchiarini var vi senfärdiga att lyssna på de signaler om misstänkt oredlighet som kom fram, konstaterar hon

När det gäller misstänkt forskningsfusk återstår en del arbete med att analysera vilka risker som sådana anmälningar får för forskargrupper.

– Det blir en kris i gruppen om ett vetenskapligt arbete ifrågasätts. Vi måste arbeta vidare med hur vi kan hantera detta på bästa sätt, säger Karin Dahlman-Wright.

Internrevisionen av institutionen Clintec avslöjade brister som har bäring på hela KI, bland annat kring arbetsmiljön på laboratorier.

– Vi fick signaler kring labsäkerheten som gjorde oss mycket bekymrade, så vi går vidare med en översyn kring detta för hela lärosätet, säger Karin Dahlman-Wright.

Hon betonar att förändringsarbetet är långsiktigt och kommer att ta mycket tid i anspråk för hela universitetsledningen. Nästa steg är att lägga fram en mer detaljerad projektplan för KI:s styrelse den 5 december.

– Många av åtgärderna passar in ett redan existerande arbete kring målsättningar inom forskning och utbildning som vi kallar Strategi 2018, säger Karin Dahlman-Wright.

Relaterat material

KI får kritik för nonchalans i Macchiarini-fallet

Paolo Macchiarini – detta har hänt

Macchiarini-debatt om vildhjärnor och kontrollsystem

KI:s rektor upprörd och förvånad

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev