Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Kirurgi

Kirurgi har roll vid meniskskada

Publicerad: 29 augusti 2014, 11:46

Vid meniskskador minskade smärtan mer hos patienter vars menisk togs bort, än hos patienter som enbart fick träning hos sjukgymnast, enligt en ny svensk studie.


– Vi blev lite förvånande över att skillnaden faktiskt kvarstod ända upp till ett år. Det visar att operation har en plats i behandlingen av de här patienterna, säger Håkan Gauffin, överläkare inom ortopedi och forskare vid Linköpings universitet.

Resultaten ska ses mot bakgrund av en del annan forskning som har ifrågasatt nyttan av knäledsartroskopi hos patienter med menisksymtom.

I studien ingick 150 medelålders patienter med misstänkt meniskskada som alla fick träning hos sjukgymnast. Hälften lottades också till att få en artroskopi.

Efter ett år hade deltagarna i bägge grupper fått minskad smärta i knäet. Minskningen var dock något större i artroskopigruppen.

– Skillnaden var inte så stor men ändå kliniskt relevant. Styrkan i studien är att vi hade en bred anslutning av deltagare. I andra studier har det varit svårt att få ihop patienter, säger Håkan Gauffin.

Forskarna kunde dock inte se om det var någon grupp av patienter som hade särskilt stor nytta av artroskopin, till exempel de med mekaniska symtom eller en akut debut, där patienterna kunde peka ut en specifik aktivitet då symtomen började.

– Vi tror ändå att patienter med till exempel låsningar har nytta av operation. Personer med helt låst knä hade vi uteslutit från studien och övriga deltagare med sådana symtom var antagligen för få för att det skulle ge utslag, säger Håkan Gauffin.

Sammantaget anser han att resultaten stödjer att artroskopi används för patienter som trots sjukgymnastik inte blir bättre.

– Fysioterapeutisk träning är förstahandsvalet, i synnerhet som det finns teorier om att artroskopi kan påskynda utvecklingen av artros i knät. Nu gäller det att vi försöker hitta de patienter som har större nytta av mer tidig artoskopi, säger Håkan Gauffin.

Leif Dahlberg, professor i ortopedi vid Lunds universitet, är en av dem som hävdat att det görs för många artroskopier vid meniskskada i Sverige. Han välkomnar resultaten i den nya studien.

– Jag tycker att de är helt i linje med vad man kan förvänta sig. Samtidigt kommer man inte ifrån att kirurgi har en mycket större placeboeffekt än enbart träning. Jag tror att skillnaden i grupperna kan förklaras till stor del av den, säger Leif Dahlberg.

Han konstaterar att undersökningen saknade en kontrollgrupp som fick låtsaskirurgi.

– Därför kan studien inte besvara hur stor del av effekten som specifikt var från kirurgi eller som var placebo. Därmed inte sagt att det inte finns patienter som har nytta av kirurgi. Men frågan är också om ökade kostnader och eventuella risker med artroskopi väger upp den lilla förbättring som sågs i studien, säger Leif Dahlberg.

Håkan Gauffin håller med om att placeboeffekten har spelat in i studien.

– Samtidigt var det en hög andel av patienter i bägge grupper som förväntade sig att bli helt eller nästan helt återställda. Vi tror att placeboeffekten kan ha minskat något då artoskopi var väldigt ifrågasatt i media under tidsperioden som studien utfördes, säger han.

– Jag tycker studien visar att artroskopi har en roll att spela, avslutar Håkan Gauffin.

Läs abstract till studien:

Håkan Gauffin med flera. Knee arthroscopic surgery is beneficial to middle-aged patients with meniscal symptoms: a prospective, randomised, single-blinded study. Osteoarthritis and Cartilage, publicerad online den 30 juli 2014. DOI: 10.1016/j.joca.2014.07.017

Relaterat material

debatt”Kollegorna lägger ord i min mun"

debatt”Felaktig kritik mot artroskopier”

Kirurgi gav inte effekt vid meniskskada

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev