onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Lag ska reglera skönhetsoperationer

Publicerad: 30 november 2015, 07:13

Eva Nilsson Bågenholm, regeringens utredare.

Foto: Daniel Stiller / Bildbyrån

NY VERSION. Tillståndskrav och att endast legitimerad vårdpersonal får utföra vissa skönhetsingrepp. Det är några av förslagen Eva Nilsson Bågenholms skönhetsutredning.


Eva Nilsson Bågenholm har på regeringens uppdrag utrett marknaden för kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet. I skönhetsutredningens förslag slår hon fast att det behövs en ny lagstiftning för att reglera dessa behandlingar.

– Det här är ett område där det delvis saknas skydd för konsumenten i dag och där det är en splittrad bild av vad som gäller, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Den nya lagen som utredningen föreslår ska omfatta ” kroppsbehandlingar i syfte att förändra utseendet och som kan medföra en betydande hälsorisk”. Exakt vilka ingrepp detta innebär framgår inte av utredningens förslag.

– Regeringen får utse lämplig myndighet att skriva föreskrifter där framgår vilka ingrepp som omfattas. Men föreskrifterna kan aldrig bli heltäckande eftersom det finns en stor uppfinningsrikedom och tillkommer nya saker hela tiden, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Hon föreslår att vissa typer av ingrepp bara ska få utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Endast läkare och tandläkare ska få utföra kirurgiska ingrepp. Injektioner ska bara få utföras av läkare, tandläkare, sjuksköterskor och tandhygienister. Enligt Eva-Nilsson Bågenholm är det i dag vanligt att injektioner görs av icke-legitimerad personal. Bland annat så kallade ”fillers” med hyaluronsyra för att släta ut rynkor. Något som hon ser stora risker med.

– För att injicera fillers behöver du ha en mycket stor kunskap om anatomi och fysiologi. Om du injicerar i ett blodkärl kan du täppa till blodkärlet, säger Eva Nilsson Bågenholm.

De verksamheter som omfattas av lagen ska söka tillstånd hos kommunen som också blir ansvarig tillsynsmyndighet. Om det är en verksamhet där legitimerad sjukvårdspersonal arbetar ska kommunen meddela Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, om de upptäcker brister vid sin tillsyn.

– Kommunerna behöver öka sin kompetens på det här området, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Den nya lagen föreslår börja gälla från den första juli 2017. Enligt Eva-Nilsson Bågenholm blir ett av de viktigaste syftena med den nya lagen att dra en skarp gräns mellan hälso- och sjukvård och kroppsbehandlingar.

– Konsumenterna måste förstå att det här är någonting annat. Det är en behandling som de väljer frivilligt och där andra regler gäller än i hälso- och sjukvården, säger hon.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev