Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Medförfattare överklagar KI-beslut i domstol

Publicerad: 20 juli 2018, 13:18

Visselblåsaren Karl-Henrik Grinnemo är en av dem som överklagar Karolinska institutets beslut om oredlighet i forskning.

Två av medförfattarna som fällts för forskningsfusk av Karolinska institutet i samband med Macchiariniutredningen överklagar nu KI:s beslut till förvaltningsrätten – trots att det inte ska vara möjligt.


Ämnen i artikeln:

Paolo MacchiariniKarolinska institutet

Forskarna menar att de inte gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning och att Karolinska institutets beslut av rektor Ole Petter Ottersen därför ska undanröjas. Den ene av forskarna är visselblåsaren Karl-Henrik Grinnemo.

Karolinska institutet, KI, beslutade i den långdragna utredningen av sex vetenskapliga artiklar där kirurgen Paolo Macchiarini var huvudförfattare, att fälla honom och sex medförfattare för oredlighet i forskning, bland dem Karl-Henrik Grinnemo.

De två forskarna anser sig inte ha gjort sig skyldiga till oredlighet och ger flera skäl för sin överklagan till förvaltningsrätten. KI:s utredning innehåller en rad sakfel som hade kunnat rättas till om forskarna hade tillfrågats om innehållet, enligt överklagandet. Bland annat är väsentliga tidsangivelser felaktiga liksom påståenden om vem som haft vilken roll och ansvar för vilka områden och när, anser forskarna. KI:s beslut har också handlagts och meddelats i strid med gällande rätt, menar de eftersom KI inte har kontrollerat att uppgifterna är korrekta.

Beslutet om oredlighet i forskning får långtgående konsekvenser för forskarna i deras yrkesutövning, enligt överklagandet. De kommer bland annat att ha svårt att få forskningsanslag och patienter kommer inte att vilja bli opererade eller behandlade av läkare som stämplats som ”oredliga”.

KI hävdar att beslutet som KI fattat inte är möjligt att överklaga – något som forskarna bestrider i överklagandet.

I Dagens Nyheter ger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, forskarna rätt.

– Det går visst att överklaga, även om beslutsreglerna för universitet och högskola är otroligt begränsade. Men det finns andra regler vi måste förhålla oss till: Europakonventionen till exempel. För att kunna skydda, bevaka och rädda sitt goda namn och heder har man rätt att överklaga ett beslut, säger Olle Lundin till DN.

Han är också kritisk till att forskarna inte har fått komma till tals. Men rektor Ole Petter Ottesen säger till DN att han anser att forskarna har haft möjlighet att kommentera anklagelsen om oredlighet efter två tidigare externa granskningar.

– Deras invändningar ligger i det nya beslutet, säger han till DN.

Dagens Medicin har tidigare avslöjat att en genomgripande kritik mot nästan samtliga medförfattare till den första Lancet-artikeln gällande påstådd orimlig tidsangivelse, varit felaktig. Ole Petter Ottesen har svarat att KI tar uppgifterna på allvar och ska undersökas efter semestrarna.

I forskarnas överklagande till förvaltningsrätten påstås också att en person som deltagit i KI:s granskning och föredragande i beslutet ska ha varit jävig. Hen ska ha varit inkopplat i frågeställningar kring Macchiarinis operationer.

När Dagens Medicin tidigare skrivit om beslutet frågade reportern den nu jävsanklagade personen om hen inte var jävig.

– Juristerna på KI har bedömt att jäv inte föreligger, svarade personen.

Något skriftligt protokoll för det finns inte, enligt efterforskningar av förre KI-professorn Johan Thyberg, som Dagens Medicin har tagit del av.

De två övriga visselblåsare som ansågs klandervärda i KI:s beslut, men inte oredliga, har även de överklagat beslutet till förvaltningsrätten. Deras argument är delvis desamma, de anser inte att de fått bemöta den kritik som riktats emot dem.

Relaterat material

Karolinska institutet granskar beslut om medförfattare

Visselblåsare fälls i Macchiarini-ärendet

Paolo Macchiarini – detta har hänt

CARL-MAGNUS HAKE OCH SUSANNA PAGELS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev