Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

MR bra stöd inför kirurgi

Publicerad: 19 augusti 2013, 07:44

MR-bilden visar en kontralateral cancertumör i vänster bröst hos en kvinna som före MR-undersökningen hade en känd tumör i höger bröst. Röd färg i brösten indikerar tumörer. Höger bröst är till vänster i bilden.

Foto: Anders Karlsson, MR-avdelningen Capio S:ts Görans sjukhus

KIRURGVECKAN 2013 Genom att undersöka yngre kvinnor med MR-kamera inför operation av bröstcancer förändras behandlingen i nästan vart femte fall, visar ny forskning.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Med MR-kamera får man en klarare bild av tumörens utbredning. Det gör att man till exempel kan minska antalet omoperationer med två tredjedelar, säger Virginia Gonzalez, ST-läkare i kirurgi vid Västmanlands sjukhus i Västerås och en av forskarna bakom studien.

Resultaten går därmed på tvärs med tidigare studier på området, som inte visat på någon nytta av att använda MR-undersökning inför operation. En viktig skillnad är dock att de svenska forskarna enbart undersökt kvinnor yngre än 56 år, medan de tidigare studierna var gjorda på en vidare åldersgrupp.

– Vi trodde att det är de lite yngre kvinnorna som skulle ha nytta av undersökningen, eftersom de har tätare bröst, där det kan vara svårare att avgöra tumörens utbredning med dagens rutinmetoder, som mammografi, ultraljud och palpation. Resultaten bekräftar detta, säger Virginia Gonzalez.

Upptäckte cancer även i det andra bröstet
Totalt ingick 440 kvinnor i studien. Hälften randomiserades till att genomgå MR-undersökning inför operationen. Övriga ingick i en kontrollgrupp och genomgick bara dagens rutinundersökningar.

Forskarna konstaterar att i 17,7 procent av fallen ändrade MR-undersökningen behandlingen. Man fann till exempel flera tumörhärdar eller upptäckte cancer även i det andra bröstet. Antalet patienter som behövde opereras om var alltså betydligt lägre i MR-gruppen: 5 procent jämfört med 15 procent.

Samtidigt pekar forskarna på nackdelar med MR-diagnostiken, som ökade kostnader och eventuell överdiagnostik. Men de tror ändå att resultaten kan ligga till grund för att MR införs som rutin inför bröstoperation av yngre kvinnor.

– Vad vi kan se nu överväger fördelarna. Men vi behöver följa patienterna under längre tid för att se om den förändrade kirurgin minskar risken för återfall hos patienterna, säger Brita Arver, överläkare vid onkologkliniken på Karolinska universitetssjukhuset, som är initiativtagare till studien.

Studien presenteras på tisdag 20 augusti på Kirurgveckan i Uppsala.

Forskare

Namn: Virginia Gonzalez, Brita Arver, Kerstin Sandelin, Anders Karlsson, Gabriela Iliescu, Viveka Åberg och Lars Löfgren.
Projekt: Studie av MR inför bröstoperation.
Finansiering: Centrum för klinisk forskning i Västerås, Capios forskningsstiftelse, Johan & Jacob Söderbergs stiftelse, Konung Gustav V:s jubileumsfond, Paula Brunetti Jacovonis stiftelse, Stockholms läns landsting, Odd Fellow-orden i Stockholm, Svensk kirurgisk förening och Bröstcancerföreningarnas riksorganisation.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev