fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Myggnät effektivt mot ljumskbråck

Publicerad: 13 januari 2016, 22:00

Foto: Stefan Zimmerman

En svensk-ugandisk studie visar att steriliserade myggnät kan ersätta medicinska nät vid operation mot ljumskbråck. Det innebär att behandlingen blir billigare och fler kan få hjälp för sina besvär.


Kommersiella medicinska nät som används vid operation mot ljumskbråck är ofta dyra. Nu pekar en jämförande svensk-ugandisk studie, publicerad i New England of Medicine, på att steriliserat myggnät kan vara ett alternativ i länder där sjukvården har brist på resurser.

– De kommersiella bråcknäten kostar 100 dollar eller mer, vilket är för dyrt för sjukvårdssystemen och de människor som lever i fattiga länder. Istället har man använt myggnät på flera håll, men om dessa är effektiva och säkra har fram till nu inte utvärderats i tillräcklig utsträckning för att kunna rekommenderas, säger Jenny Löfgren, läkare och forskare vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Studien genomfördes i östra Uganda där deltagarna var 302 män med främst ensidigt och behandlingsbart ljumskbråck. Deltagarna slumpades till att få medicinskt bråcknät eller steriliserat myggnät inopererat som behandling mot sitt ljumskbråck.

En av deltagarna som fick myggnät inopererat drabbades av återfall inom ett år. En skillnad som inte är statistisk signifikant i jämförelse med gruppen som fick medicinskt bråcknät, där ingen drabbades av återfall efter ett år. I övrigt rapporterades postoperativa komplikationer i samma utsträckning i båda grupperna utan statistiskt signifikant skillnad, 30,8 procent i myggnätsgruppen respektive 29,7 procent i gruppen med medicinskt nät.

Däremot rapporterades fler komplikationer i form av svullnad och hematom jämfört med operationer mot ljumskbråck som genomförs i höginkomstländer. Forskarna förklarar detta med att mer än en tredjedel av deltagarna hade pungbråck med högre risk för blödning och svullnad.

Patienterna var enligt forskarna nöjda med resultatet oavsett vilken typ av nät de erhöll vid operation. Enligt forskarna tyder resultaten på att högspecialiserad vård för ljumskbråck är möjlig även där sjukvårdens resurser är knappa, men forskarna betonar att typ av myggnät och noggrann procedur fortfarande är av stor betydelse.

En svaghet med studien som påpekas av forskarna själva är den kortsiktiga uppföljningen på ett år. Forskarna förväntar sig fler komplikationer efter längre uppföljning och föreslår fler studier på området.

Studien är gjord i ett sammarbete mellan Makerere university i Uganda, Karolinska institutet och Umeå universitet. Författarna är Jenny Löfgren, Pär Nordin, Charles Ibingria, Alphonsus Matovu, Edward Galiwango och Anderas Wladis.

Läs mer i abstract:

Jenny Löfgren med flera. A Randomized Trial of Low-Cost Mesh in Gorin Hernia Repair. New England Journal of Medicine, publicerad online 13 januari 2016. Doi: 10.1056/NEJMoal1505126

VICTORIA MAAHERRA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev