Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Nät gav bättre resultat än sutur vid navelbråck

Publicerad: 22 februari 2018, 06:00

Personer med navelbråck som opererades med nätplastik fick färre komplikationer än de som opererades utan nät, enligt en ny studie i Lancet.


– Studien bekräftar det vi redan sett i en lokal uppföljningsstudie. Den visar också att nätplastik är att föredra även vid små bråck, ner till en centimeter, säger Sam Smedberg, överläkare vid Helsingborgs och Ängelholms sjukhus, med lång erfarenhet av bråckkirurgi.

Navelbråck uppstår genom att bukväggen försvagas och en liten säck av bukhinna glider ut genom en glipa i bukväggen. Tillståndet förekommer hos omkring två procent av den vuxna befolkningen i Sverige. När ett navelbråck opereras görs detta antingen med suturplastik där glipan sys ihop, eller genom att ett finmaskigt nät av polypropylen läggs in för att förstärka bukväggen, så kallad nätplastik.

Enligt forskarna bakom studien är det första gången metoderna jämförs i en större randomiserad kontrollerad studie. Totalt ingick 300 vuxna patienter vid tolv sjukhus i Nederländerna, Tyskland och Italien. Samtliga hade navelbråck av storleken en till fyra centimeter i diameter. Deltagarna inkluderades mellan 2006 och 2014 och lottades till att opereras med nät- eller suturplastik.

Det primära effektmåttet var recidiv, alltså om bråcket återkommit, 24 månader efter operationen. Detta inträffade för 4 procent i nätplastikgruppen och för 17 procent i suturplastikgruppen. Forskarna tittade även på andra postoperativa komplikationer som infektioner och deltagarnas smärta efter operation och upplevd livskvalitet. I dessa skilde sig resultaten inte åt mellan de båda grupperna.
– Nät används i dag i Sverige men det finns variationer där lokala traditioner kan avgöra om man använder nät- eller suturplastik. Det hänger också ihop med hur väl den laproskopiska kirurgin spridit sig eftersom man då alltid använder nät. Nu när det är bevisat i den här väl genomförda studien att nätplastik är bättre, kommer det att bli lättare att sprida kunskapen, säger Sam Smedberg.

Sam Smedberg säger att navelbråckskirurgin tidigare inte tillägnats vare sig så mycket uppmärksamhet eller forskning, något som håller på att ändras.
– Intresset för ljumskbråckskirurgi ligger långt före, men ett ökat fokus på det området gynnar även navelbråckskirurgin. Det är väldigt roligt att man uppmärksammar det man kan kalla vardagskirurgi i Lancet och resultaten kommer att få klinisk betydelse, säger han.

Läs abstract till studien:
Ruth Kaufmann med flera. Mesh versus suture repair of umbilical hernia in adults: a randomised, double-blind, controlled, multicentre trial, Lancet, publicerad online 16 februari 2018. Doi: 10.1016/S0140-6736(18)30298-8

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News