Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Ökad andel betalar för sin fetmakirurgi

Publicerad: 24 augusti 2016, 12:15

Gastric bypass är den vanligaste fetmaoperationen.

Foto: Pia Bisbo

När antalet fetmaoperationer sjunker ökar andelen patienter som betalar sin operation själv. I fyra län betalar fler än 20 procent sin kirurgi med egna pengar.


Ämnen i artikeln:

Fetma

– Jag tycker detta är en allvarlig signal. Om det minskade antalet operationer beror på minskat behov för kirurgi borde andelen självbetalande vara stabil över tid. Jag tror detta speglar en ökad svårighet att bli opererad i den offentliga vården, vilket särskilt missgynnar mindre resursstarka patienter.

Det säger Ingmar Näslund, fetmakirurg vid Universitetssjukhuset Örebro och en av de ansvariga för Soreg, kvalitetsregistret för fetmakirurgi.

Enligt registrets senaste rapport användes privata medel för att finansiera 13 procent av de totalt runt 6 200 fetmaoperationerna förra året. Den andelen har ökat de sista åren från 10 procent år 2013. Preliminära siffror för våren 2016 pekar på att andelen nu är 15 procent.

Enligt Ingmar Näslund tycks det finnas ett samband där högre andelar självbetalande patienter finns i län där operationsfrekvensen är lägre.

– Vi har inte räknat statistiskt på detta, men det går att se ett sådant mönster. Och det stärker bilden av patienter kan stöta på hinder i den offentliga vården, säger Ingmar Näslund.

Det tydligaste exemplet på den bilden skulle vara Jämtland och Härjedalens län. Under 2015 opererades där klart minst patienter per capita i landet. Länet hade också högst andel, hela 37 procent, som betalade sin operation med privata medel.

Joakim Hennings, som är kirurg på Östersunds sjukhus, kan inte säkert förklara siffrorna.

– Kanske har vi haft en efter­släpning i rapporteringen till fetmakirurgiregistret. Men vi har inga köer till fetmakirurgi i länet. Sam­tidigt har vi en problemfylld situation i primärvården där det saknas distriktsläkare. Vi har märkt av färre remitteringar och det kan möjligen förklara varför patienter söker andra vägar, säger han.

Västra Götaland är ett annat län som ligger högt sett till andelen privatbetalande patienter, vilken var 23 procent år 2015. Men professor Björn Eliasson, som är processansvarig för fetma i VG-regionen, vill inte säga att det är ett problem.

– I Västra Götaland kan personer fetmaopereras inom offentlig vård om de uppfyller de kriterier som finns i landet. Vi har inte heller någon kö till operation, säger han.

Björn Eliasson påpekar att det från Soregs rapport inte går att utläsa vad som utmärker privatbetalande patienter.

– Det är säkert flertalet som uppfyller kriterierna som också används i den offentliga vården, men det är tänkbart att andra grupper också opereras där. Den enda privata aktören i Göteborg, Carlanderska, har ett gott rykte och många vänder sig dit, säger han.

Enligt fetmakirurger ser ni förhållandevis strikt på kriterierna för fetmakirurgi i Västra Götaland. Håller du med?

– Vi jobbar tillsammans, medicinare och fetmakirurger, och har samsyn kring indikationerna för kirurgi. Dessa är baserade det enda nationella styrdokument som finns, säger Björn Eliasson. Om vi anses för konservativa kanske andra är för liberala. Det är väldigt önskvärt med nationella riktlinjer för hela fetmavården. Sådana saknas, vilket lämnar fältet öppet för stora variationer i vården.

Ingmar Näslund håller med om behovet av större samsyn.

– I takt med att det kommer mer resultat som till exempel visar att diabetiker har större nytta av operation, även vid lägre BMI, sker det nog glidningar i hur man ser på gränserna, säger han.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Fetma

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev