lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Oklara effekter av alternativmetoder

Publicerad: 6 december 2012, 08:32

Kirurgisk vårdpersonal vet inte mycket om komplementära metoder. Och vad metoderna innebär är inte alltid lätt att förklara.


Personalen inom kirurgin på landets universitetssjukhus har dålig kunskap om alternativmedicin och komplementära metoder, till exempel massage, akupunktur och yoga.

Den slutsatsen drar Kristofer Bjerså, specialistsjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, baserat på intervjuer och en enkät som besvarats av drygt 700 personer. Svarsfrekvensen var dock bara 42 procent.

I sin avhandling har han även tittat närmare på två komplementära metoder.

Den ena var TENS, transkutan elektrisk nervstimulering, som inom kirurgin mest används efter mindre operationer. Nu testades om TENS minskar smärtan vid övergången från ryggbedövning till smärtstillande tabletter efter operation av bukspottskörteln, som är ett stort ingrepp. 20 patienter lottades till TENS med antingen hög styrka eller knappt kännbar styrka.

Det enda tydliga resultatet var att både patienter och vårdpersonal tyckte att apparatens sladdar var i vägen och hindrade vården. Studien är för liten och bortfallet så stort att det inte går att dra säkra slutsatser om effekten. Men patienterna som fått TENS med full styrka uppgav inte att de hade mindre ont.

– Det krävs större studier, men resultaten tyder ändå på att detta inte är något som bör användas generellt efter större operationer, säger Kristofer Bjerså.

Den andra metoden som studerades var osteopati, som inte används inom svensk sjukvård.

Vad metoden innebär svårt att förklara, tycker Kristofer Bjerså. Enligt wikipedia är osteopati en manuell behandlingsform som utgår från en ”holistisk helhetssyn” på människan och hur olika system i kroppen samspelar.

– Den behandling som gavs i studien kan mest liknas vid mjuk och djup streching, säger Kristofer Bjerså.

Även denna studie var liten: Åtta personer som opererats för matstrupscancer via ett snitt mellan två revben, så kallad thorakotomi, fick tio osteopatiska behandlingar.

Slutsatsen är att stelheten i bröstkorgen minskade, och att smärtan inte bredde ut sig lika mycket i kroppen.

– Om smärtan minskade är däremot svårt att bedöma, men det kan vara värt att testa i en större studie, vilket vi planerar att göra nu, säger Kristofer Bjerså.

Avhandling: Complementary and Alternative Therapies in Surgical Care.

Läggs fram: Den 7 december vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

HANNA ODELFORS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev