söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Operation skyddade feta mot diabetes

Publicerad: 22 augusti 2012, 21:00

Fetmakirurgi minskade risken att insjukna i diabetes med hela 80 procent, jämfört med medicinsk vård. Det indikerar en svensk studie som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Tidigare analyser av den svenska SOS-studien har pekat på att fetmaoperation kan förebygga typ 2-diabetes hos personer med fetma. I en ny artikel har forskarna tittat mer ingående på sambandet.

Slutsatsen är att effekten tycks vara rejält stor.

Efter tio års uppföljning hade 6,8 procent av de opererade patienterna insjuknat, jämfört med 28,4 procent i kontrollgruppen där patienterna fick sedvanlig medicinsk vård. Det motsvarar en relativ riskminskning på 78 procent.

– Förut har vi sett att fetmakirurgi minskar risken för till exempel hjärtinfarkt, stroke och förtidig död med 30 till 40 procent. Så i det sammanhanget är riskreduktionen för nyinsjuknande i diabetes mycket hög, säger Lars Sjöström, senior professor vid Göteborgs universitet och ansvarig för SOS-studien tillsammans med Lena Carlsson.

Nyttan med operation tycktes vara extra hög bland personer med förhöjt fasteblodsocker men där blodsockret inte nått gränsen för diabetes. Här var den relativa riskminskningen 87 procent.

– I den här undergruppen med så kallad prediabetes behöver vi bara operera 13 patienter för att skydda 10 från att insjukna i diabetes under en tioårsperiod, säger Lars Sjöström.

Förutom hos patienter med förhöjt fasteblodsocker tycktes operationen göra större nytta hos patienter med förhöjt fasteinsulin. Hur högt BMI patienterna hade när de inkluderades i studien hade dock ingen koppling till den diabetesskyddande effekten.

– Detta indikerar att kriterierna för fetmaoperation kan behöva ändras i framtiden. Antagligen behöver vi ta större hänsyn till patienternas metabola parametrar än deras BMI-värde när nyttan av kirurgi ska förutsägas, säger Lars Sjöström.

Vidare verkade inte heller valet av operationsmetod ha betydelse för resultatet.

– Vi vet dock att så kallad gastric bypass tycks ha en större normaliserande effekt på ämnesomsättningen än flera andra metoder. Men vår studie var inte designad för att mäta effektskillnader mellan olika typer av kirurgiska ingrepp, säger Lars Sjöström.

Totalt baseras analysen på 1 658 opererade patienter, som inte hade typ 2-diabetes vid starten av studien. Kontrollgruppen utgjordes av 1 771 personer som matchats för att vara så lika de opererade patienterna som möjligt.

SOS-studien var av etiska skäl inte randomiserad, vilket begränsar bevisvärdet.

– Men det faktum att de opererade sammantaget hade en större börda av olika riskfaktorer än kontrollgruppen och att långtidsskillnaderna i utfall ändå är så stora mellan grupperna talar för att fetmakirurgi reducerar risken att insjukna i diabetes, säger Lars Sjöström.

Läs abstract till studien:

Lena Carlsson med flera. Bariatric Surgery and Prevention of Type 2 Diabetes in Swedish Obese Subjects. New England Journal of Medicine 2012; 367: 695–704. DOI: 10.1056/NEJMoa1112082

Relaterat material

Forskare granskar graviditet efter fetmakirurgi

Mer alkoholmissbruk efter fetmakirurgi

Experter vill ändra krav för fetmaoperation

Diabetiker friska efter kirurgi

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev