Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Operationssalar för kalla för patienter

Publicerad: 23 oktober 2017, 07:22

Ingrid Gustafsson

Foto: Privat/Thinkstock

Över 60 % av patienterna vistades i en operationssal med en temperatur under den rekommenderande lägsta gränsen, visar en nationell studie. Forskaren vill att nationella riktlinjer införs.


Det finns förbättringspotential i arbetet med patienters kroppstemperatur under operation, visar en enkätstudie som besvarats av chefer och anestesisjuksköterskor på 70 procent av sjukhusen i Sverige. Efterlevnaden till evidensbaserade rekommendationer är bristfällig.

– Studien visar att det inte finns någon tydlig nationell riktlinje, i vissa fall saknas kunskapen hos personalen och det förekommer även organisatoriska brister, säger Ingrid Gustafsson, tidigare anestesisjuksköterska och numera doktorand på Linnéuniversitetet.

Studien avslöjar att 63 % av patienterna vistades i en operationssal med en temperatur under den rekommenderande gränsen på 22 grader. Endast 5 % av patienterna fick lägga sig på ett uppvärmt operationsbord. En rekommendation är att patienten ska få ett varmluftstäcke som helst ska läggas på innan sövning. Det rådet följdes till en tredjedel och av dem fick var femte det innan sövningen, visar resultatet av det insamlade materialet från 2010-2011 på 1169 operationer.

– Det absolut viktigaste är att värma patienten innan man söver så att huden blir varm. För då får du ju inte det där stora tappet i temperatur. Du får ett litet tapp, men inte så att du kommer under 36 grader och blir hypoterm, där komplikationsriskerna uppstår, säger Ingrid Gustafsson.

Att kroppen blir kallare är vanligt förekommande vid operationer. Särskilt utsatta för nedkylningsprocessen är patienter som får ryggbedövning eller sömnläkemedel. Konsekvenserna kan vara trycksår, ökad blödningsrisk, ökad behov av blodtransfusion och längre sjukhusvistelse. Kostnaden som konsekvens av hypotermi är stor i jämförelse med kostnaden för prevention, menar Ingrid Gustafsson.

De rekommendationer som studien bygger på är SKLs (2008) och Socialstyrelsens (2009) föreskrifter om hur man förebygger postoperativa sårinfektioner, där en del avhandlar hur man bibehåller temperaturen. Dock har SKL tagit bort delen om värme sedan 2010. En tredjedel av sjukhusen hade tagit rekommendationerna i anspråk. Ingrid Gustafssons slutsats är att man borde ta efter länder som USA, England och Norge.

– Jag tror det viktiga är tydliga nationella riktlinjer, för annars finns risk att man gör lite som andra gör i stället för att titta på vad evidensen säger.

Den kvantitativa forskningsstudien är författad av Ingrid Gustafsson.

Forskningsstudien finns att läsa här:

Ingrid L. Gustaffson. The Nurse Anesthetists' Adherence to Swedish National Recommendations to Maintain Normothermia in Patients During Surgery. Journal of perianesthesia nursing. Publicerad online 28 december 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jopan.2016.03.006

ADAM WENELL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev