fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Överviktskirurgi ger fler skadeanmälningar

Publicerad: 21 augusti 2014, 11:30

Patienter som genomgått obesitas­kirurgi anmäler oftare vårdskador, visar en ny studie. Foto: Pia Bisbo

Kirurgveckan 2014. Patienter anmäler oftare vårdskador efter fetmakirurgi än efter andra ingrepp. Det visar resultaten från en ännu opublicerad studie som presenteras under Kirurgveckan.


– Jag blev förvånad över att det var ganska många anmälningar. Fler än inom andra opererande specialiteter, säger Magnus Sundbom, överläkare inom verksamhetsområde kirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Han är en av dem som nu har tittat närmare på alla vårdskador som patienter som genomgått obesitas­kirurgi anmält till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, under åren 2000–2012.

Resultaten visar preliminärt att 359 patienter som opererats för övervikt hade anmält vårdskador, vilket motsvarar 1,4 procent av alla patienter som genomgått ett sådant ingrepp, under den aktuella perioden.

Det kan jämföras med att bara 0,7 procent av patienterna som genomgått handkirurgi, thoraxkirurgi eller ortopedisk kirurgi anmält vårdskador under samma period.
Borde vara fler anmälningar?

Siffrorna till trots tror Magnus Sundbom inte att de faktiska vårdskadorna är fler vid över­vikts­kirurgi än vid andra typer av ingrepp.

– Jag tror snarare att de som genomgår överviktskirurgi är mer benägna att anmäla. Det här är en ung patientgrupp, van vid internet och ofta mer upplyst om sina rättigheter än äldre patienter som genomgår till exempel kärlkirurgi, säger han.

Så egentligen borde andra patient­grupper anmäla vårdskador oftare än de gör i dag?

– Ja, precis. Vi vill ju att patienter anmäler vårdskador. Det är det sätt som vi inom vården kan ge patienten möjlighet till en objektiv granskning och möjligtvis också ekonomisk ersättning om de drabbats av en vårdskada, säger Magnus Sundbom.

Under ett antal år ökade antalet fetma­operationer per år stadigt. Men enligt studiens resultat har den ökningen inte inneburit att antalet patientanmälda vårdskador ökat oproportionerligt mycket.

Tre fjärdedelar av anmälningarna gällde skador som upp­kommit inom 30 dagar efter operationen. Det rörde sig om svåra skador, främst blödningar och läckage, som i 69 respektive 42 procent av fallen krävde ny operation eller intensivvård.

2 procent av alla anmälningar gällde patienter som avlidit till följd av sin skada.
29 procent av anmälningarna ledde till att patienten fick ekonomisk ersättning från Löf.

Relaterat material

Fler fria från diabetes efter fetmakirurgi

Färre opereras för sin fetma

Bra treårseffekt av fetmakirurgi mot diabetes

Gallsyra kopplas till effekt av fetmakirurgi

Fetmakirurgi skyddar – men inte mot diabetes

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev