torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Paolo Macchiarini – detta har hänt

Publicerad: 5 februari 2016, 07:00

Paolo Macchiarini. Foto: Oskar Kullander/Bildbyrån

Läs om KI-fallet i kronologisk ordning.

Ämnen i artikeln:

Paolo MacchiariniAnders HamstenKarolinska universitetssjukhusetKarolinska institutetMelvin Samsom

2010. Den världskände kirurgen Paolo Macchiarini rekryteras som gästprofessor till Karolinska institutet. Dagens Medicin har senare avslöjat att anställningen skedde trots dåliga referenser från två tidigare sjukhus han arbetat på.

2011 i juni. Patient nummer ett opereras på Karolinska universitetssjukhuset. Patienten, som är från Eritrea men bor på Island, blir därmed först i världen med att få en konstgjord luftstrupe. Den är av plast, besådd med hans egna benmärgsceller.

2011 i november. Patient nummer två, en man från USA, opereras på sjukhuset. Samma månad publicerar Paolo Macchiarini en rapport i Lancet som beskriver utfallet av patient nummer ett efter fem månader. Enligt artikeln hade patienten ”inga större komplikationer” och den nya strupen visade tecken på att slemhinna och epitel hade bildats.

2012 på våren. Patient nummer två avlider i USA under oklara omständigheter.

Den 7 augusti 2012. Den tredje patienten, en kvinna från Turkiet, transplanteras med en konstgjord luftstrupe på Karolinska universitetssjukhuset. Orsaken är att hennes egen strupe hade skadats vid en svettbehandling i hemlandet. Vid en explorativ operation inför transplantationen på Karolinska sker en komplikation och ena lungan behöver tas bort.

2013 i juli. Patient nummer tre opereras om efter att ha fått allvarliga komplikationer. I augusti larmar den ansvariga läkaren på Island om att den första patientens luftrör bara blir sämre och sämre. Patienten flyttas till Sverige.

2013 i oktober. Paolo Macchiarini får operationsförbud på thoraxkliniken på Karolinska universitetssjukhuset efter att ett läkarmöte hållits där kirurgen fått redovisa utfallet av operationerna som gjorts med metoden.

2014 i januari avlider patient nummer ett.

2014 i augusti. Fyra läkare på Karolinska universitetssjukhuset anmäler Paolo Macchiarini till KI:s rektor Anders Hamsten för att ha förvanskat resultaten av operationerna i sex vetenskapliga artiklar. De fyra läkarna är Matthias Corbascio, Thomas Fux, Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson.  Anmälan görs senare även till Läkemedelsverket och Centrala etikprövningsnämnden, som överlåter ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. En belgisk forskare, Pierre Delaere, anmäler även Paolo Macchiarinis artikel i Lancet för forskningsfusk.

2014 i november. New York Times publicerar den första artikeln om anklagelserna mot den berömde läkaren. Samma månad ger Karolinska institutets rektor Anders Hamsten en extern utredare, professor emeritus Bengt Gerdin, uppdraget att utreda läkarnas anmälan mot Paolo Macchiarini. Rektorn beslutar också att inhämta yttrande från etikrådet med anledning av den belgiske forskarens anmälan.

2015 i mars. Karolinska institutets etikråd skriver till rektor Anders Hamsten att de inte anser att Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet. Rektorn beslutar samma sak en tid senare. Paolo Macchiarini frias därmed från fuskanklagelserna från den belgiske professorn.

2015 i april. Läkemedelsverket polisanmäler brott mot läkemedelslagen, eftersom det inte inhämtats tillstånd för klinisk prövning före operationerna. Åklagare inleder sedan en förundersökning om grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.

2015 i maj. Den externa utredaren Bengt Gerdin redovisar åtskilliga fall av oredlighet i artiklar i form av bristande överrens­stämmelse med journaldata.

Den 28 augusti 2015. Paolo Macchiarini frias från forskningsfusk av KI:s rektor Anders Hamsten, även om han anses ha agerat oaktsamt. Det slås dessutom fast att Paolo Macchiarini inte ägnat sig åt forskning, utan åt sjukvård. Den externe granskaren Bengt Gerdin har inte sett hela materialet, och är kritisk till detta.

2016 i januari har den externa granskaren Bengt Gerdin satt sig in det underlag han tidigare inte fått tillgång till och vidhåller sin bedömning att det rör sig om oredlighet i forskning. Tidningen Vanity Fair skriver en artikel om stjärnkirurgens privatliv där det även framkommer uppgifter om felaktigheter i cv:t. Karolinska institutet uppger att meritförteckningen ska granskas.

Den 13 januari 2016 sänder SVT första avsnittet i Dokument inifråns serie om Paolo Macchiarini,”Experimenten”. I programmen har journalisten Bosse Lindquist följt Paolo Macchiarini under det gångna året och granskat hans tidigare verksamhet. Främst väcker skildringen av transplantationerna i Ryssland uppmärksamhet, vilka KI tar avstånd från efter att program två sänts. Den 27 januari sänds tredje och sista delen, där KI:s rektor Anders Hamsten har svårt att förklara hans beslut att frikänna Paolo Macchiarini. Två dagar senare säger samme rektor till Dagens Medicin att den världskände kirurgen inte kan vara kvar på KI. Samtidigt aviserar Anders Hamsten att KI ska fatta beslut om en extern granskning av hanteringen av misstankarna om forskningsfusk och hela Macchiarinis tid på KI. Bosse Lindquist får senare stora journalistpriset för ”Experimenten”.

Den 3 februari 2016 tillsätter Karolinska universitetssjukhuset en egen granskning av operationerna som ska ledas av sjukhusets egen chefläkare, Nina Nelson Follin. Beslutet får skarp kritik och redan senare samma dag meddelas att utredningen ska utföras av en extern granskare.

Den 4 februari 2016 fattas de formella besluten. Rektor Anders Hamsten beslutar att Paolo Macchiarinis anställning inte ska förlängas. Konsistoriet beslutar om haverikommissionen och preciserar vad den ska utreda. Här ingår dock inte de delar som berör den medicinskt vetenskapliga delen, eftersom detta ska ligga utanför konsistoriets beslutsområde. Det ligger fortfarande på Anders Hamsten att i så fall fatta beslut om en utredning av den frågan.

Den 7 februari 2016 avgår Urban Lendahl som sekreterare för Nobelförsamlingen vid KI och Nobelkommittén för fysiologi eller medicin. Angiven orsak: Han kommer att granskas i Macchiarini-fallet.

Den 9 februari 2016 offentliggörs att Sten Heckscher ska leda granskningen av KI. Heckscher har tidigare varit rikspolischef och ordförande i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Den 12 februari 2016 meddelar Karolinska universitetssjukhuset att utredningen kring Paolo Macchiarinis operationer ska utföras av den externe granskaren Kjell Asplund, professor emeritus i medicin samt ordförande i Smer, Statens medicinsk-etiska råd.

Den 13 februari 2016, klockan 00.00, meddelar rektor Anders Hamsten att han ställer sin plats till förfogande. Lars Leijonborg, styrelsens ordförande, tackar av rektorn och prorektor Karin Dahlman-Wright kommer att fullgöra rektors uppgifter fram till dess att en ny rektor är utsedd.

Den 16 februari 2016 meddelade Karin Dahlman-Wright att KI ämnar lämna över ärendet kring Paolo Macchiarini och oredlighet i forskning till CEPN, Centrala Etiksprövningsnämnden, för ett yttrande.

Den 22 februari 2016aviserar KI att institutet avser att avskeda Paolo Macchiarini inom två veckor. Forskarens fackförförbund är kontaktat i frågan. Tidigare i februari togs beslutet att han inte skulle få förlängd anställning när hans förordnande tar slut 30 november i år.

Samma dag begär dekanus för forskning, Hans-Gustaf Ljunggren, entledigande från sitt uppdrag.

Den 25 februari 2016. Det kritiserade rektorsrådet, Jan Carlstedt-Duke, avpolletteras av den nya och vikarierande rektorn för Karolinska institutet, Karin Dahlman-Wright. Hon avskaffar rektorsrådet och berättar om det vid ett informationsmöte på KI.

Den 29 februari 2016 utses Henrik Grönberg till vikarierande prorektor på Karolinska institutet (KI). Han är professor i cancerepidemiologi vid KI sedan 2005 och överläkare vid Radiumhemmet på Karolinska universitetssjukhuset.

Den 3 mars 2016. Regeringen beslutar att byta ut delar av Karolinska institutets styrelse, konsistoriet. Beslutet är en direkt följd av turerna kring skandalkirurgen Paolo Macchiarini och hans forskning. Exakt hur många eller vilka av de nuvarande styrelseledamöterna som får gå avgörs av nomineringsgruppen, även om beslutet fattas av regeringen. Nomineringsgruppens förslag ska redovisas senast den 1 april.

Den 23 mars 2016. Personalansvarsnämnden på Karolinska institutet fattar beslut om att Paolo Macchiarini ska få sparken.

Den 3 juni. Etikprövningslagen ses över, meddelar Helene Hellemark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning. Utredare blir Gudmund Toijer, justitieråd i Högsta domstolen. Utredaren ska bland annat granska regleringen för verksamhet som befinner sig i gränsområdet mellan sjukvård klinisk forskning och föreslå hur det säkerställs att forskning som har sitt ursprung i sjukvård genomgår etikprövning. 31 augusti 2017 ska uppdraget redovisas.

I juni delges också Paolo Macchiarini misstanke om brott gällande grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada för transplantationerna av luftstrupar samt grovt vållande till kroppsskada i samband med annan operation som utfördes i Huddinge våren 2011.

Den 31 augusti. Professor emeritus Kjell Asplund presenterar den oberoende granskningen av Karolinska universitetssjukhusets agerande i Macchiarini-fallet. Den ger sjukhuset skarp kritik för bland annat oföljsamhet till lagar och etiska riktlinjer.  Sjukhusdirektör Melvin Samsom bad drabbade patienter och anhöriga om ursäkt och sa att händelseförloppet var ”exceptionellt och oacceptabelt”. Två höga chefer, Ulf Lockowandt och Bo Tideholm - verksamhetschefer på kliniker där operationsbeslut fattades, fick timeout i två veckor.

Den 2 september. Lars Leijonborg meddelar att han avgår som ordförande i KI:s styrelse, konsistoriet. Han säger att rapporten som väntas några dagar senare inte ligger till grund för beslutet.

Den 5 september. Kritiken mot Karolinska institutet, KI, om hur ärendena kring kirurgen Paolo Macchiarini hanterats var svidande i den externa utredning som presenterades av Sten Heckscher.

De båda KI-rektorer som tjänstgjort under den period Macchiarini varit knuten till KI har arbetat på ett sätt som varit ”skolexempel på dåligt ledarskap”. KI:s agerande kritiseras med ord som ”slafsigt”, ”nonchalant” och ”allvarliga brister”. Referenser hade, inför rekryteringen av Macchiarini 2010, beskrivit honom som vårdslös, lögnaktig och han påstods lida av hypomani. De anmärkningsvärt negativa referenserna dokumenterades inte och föranledde inga vidare åtgärder. KI kan inte heller frias från ansvar för operationerna med plaststrupar som utfördes på Karolinska universitetssjukhuset.

Som en följd av utredningen får tidigare KI-rektor Harriet Wallberg samma dag sparken som universitetskansler.

Den 6 september. Nobelförsamlingen uppmanar KI:s tidigare rektorer Harriet Wallberg och Anders Hamsten att lämna sina uppdrag efter Macchiarini-affären.

Den 9 september. Paolo Macchiarinis medforskare vid en studie på råttor stängs av från Karolinska institutet efter att Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, samma dag kraftigt kritiserat forskningsarbetet i ett yttrande. Alla som medverkat i studien ska, enligt CEPN, ha gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Karolinska institutet ska som en följd dessutom gå igenom Macchiarinis samtliga arbeten som rör djurförsök.

Den 20 december. För första gången fälls Paolo Macchiarini för forskningsfusk, enligt ett beslut av Karolinska institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright. Fallet gäller studien av konstgjorda matstrupar på råttor, som CEPN tidigare ansåg var baserad på oredlighet i forskning. Av övriga 23 medförfattare fälls dock bara 3 för oredlighet.

Den 17 februari 2017. Karolinska universitetssjukhuset lex Maria-anmäler operationen där den tredje patienten, en turkisk kvinna, fick en konstgjord luftstrupe av plast, vilket enligt sjukhuset ledde till vårdskada. I anmälningen lyfts avsaknaden av multidisciplinär konferens fram som en av flera orsaker till att operationen gjordes. I sin granskning av fallet skriver dock Ivo senare att ”även om en multidisciplinär konferens hade föregått beslutet om operation så går det inte med säkerhet säga att operationen inte hade genomförts”. Vidare konstaterar Ivo att vårdgivaren anmält händelsen nästan fem år efter att den inträffat, vilket enligt myndigheten kan ha försvårat händelseanalysen.

Tre dagar senare, den 20 februari, kommer besked att patienten som berördes lex Maria-anmälningen avlidit. Kvinnan vårdades på ett sjukhus i USA, där hon i maj 2016 genomgick en stor transplantation med bland annat en donerad luftstrupe. Innan patienten flyttades till USA hade hon fått intensivvård på Karolinska universitetssjukhuset i tre år.

Den 21 mars 2017. Karolinska institutet friar formellt visselblåsaren Karl-Henrik Grinnemo från anklagelser om forskningsfusk/plagiat genom att den tillförordnade rektorn Karin Dahlman-Wright ändrar ett tidigare beslut.

Maj 2017. Det står klart att Paolo Macchiarini inte får fortsätta sin verksamhet vid universitetetet i Kazan, Ryssland, där han var chef för laboratoriet för bioingenjörskap och regenerativ medicin.

Den 31 maj 2017. De externa experterna Martin Björck i Uppsala och Detlev Ganten i Berlin lämnar en rapport till expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. De två granskarna anser att det varit oredlighet i forskning i fem av sex publicerade arbeten som berör struptransplantationerna på Karolinska universitetssjukhuset, bland annat det centrala arbetet i Lancet från november 2011. Orsaken är bland annat att problem med transplantatet och anra komplikationerna ska ha förminskats hos den först opererade patienten.

Den 12 oktober 2017. Åklagaren Jennie Nordin lägger ner förundersökningen i samtliga fyra fall där Paolo Macchiarini stod misstänkt. Det har inte gått att bevisa att Macchiarini skulle vara skyldig till varken vållande till annans död, eller vållande till kroppsskada.

Den 30 oktober 2017. Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden kommer fram till att oredlighet förelegat i samtliga sex vetenskapliga publikationer om struptransplantatationer som visselblåsarna ursprungligen anmälde 2014. Samtliga medförfattare, inklusive tre av fyra visselblåsare, anses ha ett större eller mindre ansvar för oredligheten. Yttrandet ska ligga till grund för slutgiltigt beslut av KI:s rektor.

Den 6 november 2017. En isländsk utredning riktar kritik på flera punkter mot hur den första patienten, som då bodde på Island, fick en konstgjord luftstrupe på Karolinska universitetssjukhuset. Bland annat ska patientens mänskliga rättigheter ha kränkts.

Den 9 november 2017. Universitetskanslerämbetet riktar hård kritik mot Karolinska institutet hanterande av Paolo Macchiarini och de anmälningar som kommit in mot honom.

Den 30 januari 2018. Karolinska institutet fäller Paolo Macchiarini och tre medarbetare för oredlighet i forskning gällande en artikel i tidskriften Respiration från 2015. Där beskrevs en experimentell cellbehandling till en svårt lungsjuk patient.

Den 25 juni 2018. Karolinska institutet fäller Paolo Macchiarini och sex andra forskare, däribland en av de så kallade visselblåsarna som slog larm, för oredlighet i forskning. 31 forskare anses dessutom vara klandervärda, enligt rektors beslut. Det handlar om sex vetenskapliga artiklar med bäring på de konstgjorda luftstrupar som opererades in på tre patienter på Karolinska universitetssjukhuset 2011–2012

Den 28 juni 2018. En genomgående kritik i den slutförda oredlighetsutredningen mot Paolo Macchiarini är att medförfattarna till den centrala publikationen i Lancet borde ha reagerat på en orimlig tidsangivelse. Dagens Medicins granskning visar dock att tidsangivelsen inte var felaktig. Snart framkommer också annan kritik mot att KI inte ska ha följt förvaltningslagen när man inte innan beslutet lät medförfattarna yttra sig över kritiken mot dem. Rektor Ole Petter Ottersen meddelar att man ska titta på kritiken som kommit fram, men denna granskning läggs på is i och med att visselblåsarna överklagar beslutet till förvaltningsdomstolarna.

Den 11 december 2018. Överåklagare Mikael Björk beslutar att återuppta delar av förundersökningen mot Paolo Macchiarini. Kirurgen är enligt Björk skäligen misstänkt för vållande till grov kroppsskada på två av de struptransplanterade patienterna.

Januari 2019. Den förre KI-rektorn Harriet Wallberg släpper en bok där hon är kritisk mot att hon på sin senare position som universitetskansler ska ha offrats som syndbock efter Sten Heckschers utredning. Det framkommer också att utredningsmaterialet till utredningen är försvunnet.

Den 10 juni 2019. Tre av visselblåsarna som antingen fällts eller klandrats i oredlighetsutredningen har försökt överklaga beslutet, men nu står det klart att de nått vägs ände i det svenska rättssystemet när Högsta förvaltningsdomstolen nekar dem prövningstillstånd. Tre dagar senare står det klart att KI kan återstarta ett omprövningsärende av utredningen mot bakgrund av den kritik som kommit fram.

Den 12 september 2019. Universitetsskanslersämbetet riktar kritik mot Karolinska institutet på vissa punkter för hur lärosätet skött oredlighetsutredningen mot en av Paolo Macchiarinis medförfattare. KI får också kritik för att det enligt UKÄ är otillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt att reglerna för utredning av oredlighet inte är tillräckligt utförliga.

Den 18 oktober 2019. Samtliga beslut om att klandra eller fälla Macchiarinis medförfattare för oredlighet i forskning står fast i ett antal omprövningsärenden som rektor Ole Petter Ottersen fattar beslut om. Rektor avvisar att han skulle ha riktat ny kritik mot medförfattarna.

Den 29 september 2020. Överåklagare Mikael Björk meddelar att han väcker åtal för grov misshandel mot Paolo Macchiarini, som förneka alla misstankar.

Här finns alla Dagens Medicins artiklar i Macchiarini-ärendet.

Relaterat material

KI-forskare krävde genvägar för Macchiarini

KI:s ledning granskas av oberoende utredning

DAGENS MEDICIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev