Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Rätt referenser avslöjar fler aortaaneurysm på bristningsgränsen

Publicerad: 13 juni 2002, 13:26

Gränsen för operation av bråck på stora kroppspulsådern går i dag vid 55-60 millimeter. Men detta standardmått är alltför stelbent, hävdar läkaren Thomas Sandgren. Han har utvecklat en metod som räknar ut bråckets tillväxt i förhållande till normal kärlvidd. Resultaten visar att fler borde opereras tidigare.


Huvudregeln vid bukaorta-aneurysm, bråck på kroppspulsådern, är att ju större bråck desto större risk att bråcket brister. De flesta patienter opereras när bråckets diameter mäter mellan 55 och 60 millimeter. Ett brustet bråck innebär i 80 procent av fallen en dödlig utgång.  Men bråck av den här dimensionen är farligare för vissa än för andra.  - Alla stora bråck brister inte och mindre aneurysm kan orsaka både ruptur och dödsfall, säger Thomas Sandgren, överläkare på kirurgiska kliniken på Trelleborgs lasarett och författare till en ny avhandling om kärlvidd och aortaaneurysm.  Han har utvecklat ett nytt referenssystem som bättre än i dag kan visa vilka bukaortaaneurysm som är farligt sjuka.  - Man måste ta hänsyn till individens utgångsläge och inte stirra sig blind på ett enda standardmått. Med ett mer dynamiskt förhållningssätt är det troligt att fler patienter, framför allt kvinnor, skulle få sina bråck opererade - med minskad dödlighet som följd, säger Thomas Sandgren.  De 55-60 millimeter som i dag är gränsen för operation hänger samman med att det tidigare inte har varit möjligt att bedöma bråcken utifrån individuella skillnader. Den normala kärlvidden för aorta bland olika individer har inte varit känd.  Men med hjälp av en ny och exakt ultraljudsmetod, som utvecklats på Lunds tekniska högskola, har Thomas Sandgren mätt kärlvidder på friska individer och patienter i alla åldrar med aortaaneurysm. Utifrån dessa resultat har ett nomogram med förväntad kärldiameter kunnat upprättas.  - Resultaten visar att kärlvidden i aorta ökar med stigande ålder, procentuellt mer för kvinnor än för män, och att män oavsett kroppsstorlek har en större kärldiameter, säger Thomas Sandgren.  Han har undersökt män och kvinnor med bukaortaaneurysm på mellan 40 och 55 mm. I gruppen fanns inga skillnader mellan könen när det gällde aneurysmens diameter. Men med hänsyn tagen till normal kärlvidd för individen utifrån ålder, kön och kroppsstorlek, hade kvinnornas bråck i medeltal vuxit 2,93 gånger medan motsvarande siffra för män var 2,46.  - Ett bukaortaaneurysm på 55 mm innebär stor skillnad i storlek från individ till individ. Det kan förklara varför även små bråck kan brista, säger Thomas Sandgren.

Josefin Thylefors

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev