Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Robotkirurgins effektivitet ifrågasätts

Publicerad: 24 oktober 2017, 15:00

Robotkirurgi var förknippat med längre operationstider och högre kostnader.

Foto: Anders Andersson/Bildbyrån

Robotkirurgi minskar inte andelen större ingrepp vid ändtarmscancer, jämfört med manuell titthålskirurgi. Den nya tekniken är också dyrare och ger längre operationstider, enligt två studier.


– Robottekniken har rimligen ett värde inom sjukvården, men det finns inget vetenskapligt stöd för ett breddinförande. Det är resultatens enkla budskap, säger Henrik Sjövall som är överläkare och professor i fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Han har varit med och gjort flera utredningar av robotassisterad titthålsteknik i Sverige som bedrivs på närmare 30 orter. Henrik Sjövall känner igen bilden som framträder i studien.

– I dag är det lite vilda västern när det gäller medicintekniska produkter eftersom vi saknar en granskningsmyndighet – och då blir resultatet så här. Man har kört på och investerat i väldigt dyr robotutrustning trots att effektiviteten har varit ifrågasatt, säger han.

De nya fynden är publicerade i två olika studier i tidskriften Jama. I den första hade brittiska forskare undersökt om robotkirurgi är överlägsen manuell titthålsteknik vid ändtarmscancer. Här ingick närmare 500 patienter som lottades till en av de två operationsteknikerna. Det primära effektmåttet var andelen patienter som behövde öppen kirurgi sex månader efter titthålsingreppet.

Resultaten visar att det inträffade för 8 procent inom robotkirurgigruppen och för 12 procent som fått manuell titthålskirurgi. Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna. Forskarna fann även att operationstiden i snitt var 37 minuter längre när robotkirurgi användes samt att tekniken var förenad med högre kostnader.

I den andra studien hade ett internationellt forskarlag undersökt utfall och kostnader med robotassisterad kirurgi. Det var en observationsstudie där data samlades in för patienter som hade fått ena njuren avlägsnad till följd av cancer. Ingreppet hade antingen skett med robotkirurgi eller konventionell titthålskirurgi.

Även här sågs längre operationstider och högre kostnader för gruppen som fick robotkirurgi. Sjukhusets snittkostnad var nästan 2 700 dollar högre när roboten användes, vilket motsvarar mer än 22 000 kronor. Forskarna fann ingen skillnad i komplikationer efter operationen mellan de två grupperna.

– Roboten verkar alltså inte tillföra så mycket mer än konventionell titthålskirurgi för patientgrupperna som undersöktes i studierna. Den enda fördelen är väl att robottekniken är snällare mot doktorsryggar eftersom de slipper stå med krökta ryggar, säger Henrik Sjövall.

Patienterna som hade ändtarmscancer kom från 29 olika kliniker i tio länder, däribland Finland och Danmark. Den randomiserade studien pågick mellan 2011 och 2014.

Observationsstudien innehöll data från nästan 24 000 patienter i USA. Under studieperioden, från 2003 till 2015, steg användningen av robotkirurgi från 1,5 procent till 27 procent för den patientkohorten.

Läs mer i abstract:

Effect of Robotic-Assisted vs Conventional Laparoscopic Surgery on Risk of Conversion to Open Laparotomy Among Patients Undergoing Resection for Rectal Cancer The ROLARR Randomized Clinical Trial. Jama, publicerad online den 24 oktober 2017. DOI: 10.1001/jama.2017.7219


In Gab Jeong med flera. Association of Robotic-Assisted vs Laparoscopic Radical Nephrectomy With Perioperative Outcomes and Health Care Costs, 2003 to 2015. Jama, publicerad online den 24 oktober 2017. DOI: 10.1001/jama.2017.14586

Relaterat material

Allt fler sjukhus satsar på robotar

Inget tydligt försprång för robotkirurgi

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev