Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Sakkunniga slår ner på Macchiarinis arbete i Lancet

Publicerad: 16 juni 2017, 10:18

Paolo Macchiarini transplanterade syntetiska luftstrupar till tre patienter på Karolinska universitetssjukhuset.

Foto: Oskar Kullander

De två utomstående experter som granskat sex av Paolo Macchiarinis vetenskapliga arbeten kring transplantationer av syntetiska strupar anser att alla utom ett bygger på vetenskaplig oredlighet.


Ämnen i artikeln:

Paolo MacchiariniKarolinska institutetKarolinska universitetssjukhuset

Detta framgår av en rapport som de sakkunniga experterna Detlev Ganten i Berlin och Martin Björck i Uppsala skickat till expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. Rapporten kommer i sin tur vara ett underlag till det utlåtande som expertgruppen gör under hösten.

Angående den centrala och mycket uppmärksammade publikationen i Lancet från november 2011 skriver de sakkunniga att det uppstått komplikationer hos den eritreanske patienten som tonas ner i arbetet. Detta gäller bland annat förlamning av stämbanden, blodpropp i höger lungven, återkommande infektioner samt problem med höger luftrör.

De skriver bland annat: ”Vid publicering av en teknik som för första gången används i människa och framför allt med så kort uppföljning är det inte acceptabelt i vetenskapligt hänseende att förminska de problem och komplikationer som uppstått. Snarare behövs stor försiktighet i att tolka fynd för att inte exponera en stor patientgrupp för en experimentell behandling”.

Vidare lyfter Detlev Ganten och Martin Björck fram att flera kritiska synpunkter som påpekades av tidigare referentgranskare när Paolo Macchiarini och hans kollegor försökte få arbetet publicerat i tidskriften New England Journal of Medicine inte berördes i den slutgiltiga artikel som publicerades i Lancet.

Av de ytterligare fem publikationer som berör de transplantationer som utfördes på Karolinska universitetssjukhuset anser de sakkunniga att fyra är att betrakta som vetenskaplig oredlighet då de förskönar resultaten av ingreppen.

Det arbete som klarar sig undan denna bedömning är en översiktsartikel. Den kan visserligen kritiseras för att vara överoptimistisk men för att bevisa vetenskaplig oredlighet skulle det krävas en mer detaljerad utredning, anser de sakkunniga.

Sammantaget anser granskarna att de fem artiklarna innehåller vinklad information och saknar kritiskt tänkande. ”Att vinkla [bias] information så att en ny behandling framstår som mer gynnsam än i verkligheten är allvarlig vetenskaplig oredlighet”, skriver de.

Detlev Ganten och Martin Björck har också tagit ställning till andra spörsmål som rör de beryktade transplantationerna. I frågan om det var forskning eller sjukvård anser de att det tydligt handlade om forskning.

Vidare skriver de att det inte handlade om en akut nödsituation när den eritreanske patienten opererades. Därför är begreppet ”compassionate use” inte applicerbart på fallet, enligt de sakkunniga.

Slutligen är deras slutsats att det saknades etikprövningstillstånd.

De sakkunnigas rapport är nu utsänd för kommentarer från medförfattarna till artiklarna. Efter att expertgruppen för oredlighet i forskning gjort sitt utlåtande kommer till sist rektorn vid Karolinska institutet Ole Petter Ottersen fatta beslut i ärendet.

I den tidigare externa och mer djuplodande granskning som gjordes av Paolo Macchiarinis luftrörstransplantationer kom utredaren Bengt Gerdin även han fram till att det var fråga om vetenskaplig oredlighet. Paolo Macchiarini friades dock av dåvarande rektorn vid Karolinska institutet Anders Hamsten.

I och med den mycket stora uppmärksamhet som riktades på fallet efter SVT-dokumentärserien ”Experimenten” öppnades oredlighetsutredningen på nytt i februari 2016.

I ett tidigare beslut, i december 2016, ansåg den vikarierande rektorn Karin Dahlman-Wright att Paolo Macchiarini och tre andra medarbetare gjort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet i ett arbete som gällde transplantationer av matstrupar till råttor.

Det pågår också en annan utredning om misstänkt oredlighet i forskning gällande en artikel om en cellbehandling till en patient som hade svår andningssvikt.

Här är alla sex arbeten som granskats av de sakkunniga Detlev Ganten och Martin Björck:

Tracheobronchial transplantation with a stem-cell-seeded bioartificial nanocomposite: a proof-of-concept study.
Engineered whole organs and complex tissues.
Verification of cell viability in bioengineered tissues and organs before clinical transplantation.
Are synthetic scaffolds suitable for the development of clinical tissue-engineered tubular organs?
Airway transplantation.
Biomechanical and biocompatibility characteristics of electrospun polymeric tracheal scaffolds.

Arbete nummer 5 i listan bygger inte på fusk, enligt de sakkunniga.

Martin Björck är professor i kärlkirurgi vid Uppsala universitet. Detlev Ganten är professor emeritus i klinisk farmakologi.

Relaterat material

Paolo Macchiarini – detta har hänt

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev