Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Sjukgymnastik var bra vid meniskskada

Publicerad: 19 mars 2013, 12:11

Vänta med kirurgi av meniskskada och börja i stället med sjukgymnastik. Så går det att se budskapet i en ny studie i New England Journal of Medicine.


– Det här är en viktig undersökning. Tidigare studier har visat att kirurgi oftast inte är meningsfullt vid knäledsartros. Nu får vi ny kunskap om hur kirurgi bäst används när meniskskada också finns med i bilden, säger Leif Dahlberg, professor och överläkare vid ortopediska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund.

I studien har amerikanska forskare lottat 352 medelålders eller äldre patienter med meniskskada och knäledsartros till antingen sjukgymnastik eller titthålskirurgi med artroskop.

Efter sex månader hade patienternas symtom och funktion förbättrats i ungefär samma utsträckning i bägge grupperna.

Tolkningen av resultaten försvåras dock av att 30 procent av patienterna som lottats till sjukgymnastik ändå valde att operera sig, så kallad cross over. När forskarna enbart tittade patienter som ansågs ha fått en god behandlingseffekt utan att ha bytt från sjukgymnastik till kirurgi var det 67 procent i kirurgigruppen som fått en sådan effekt, jämfört med 44 procent i sjukgymnastikgruppen. Men också detta resultat är svårtolkat eftersom cross over bara var möjlig i ena riktningen, påpekar forskarna.

Sammantaget anser de att resultaten pekar på att sjukgymnastik kan vara en lämplig initial behandling. Det håller Leif Dahlberg med om.

– Om man tar hänsyn till att placeboeffekten av kirurgi är större än vid sjukgymnastik finns inget som talar för att kirurgi skulle vara en bättre förstahandsmetod enligt de här resultaten. Fynden är dessutom samstämmiga med en mindre svensk studie på området, säger han.

– Samtidigt måste man alltid göra individuella bedömningar, där patientens preferenser ibland kan spela in. I studien var det bara var fjärde tillfrågad patient som ville vara med, då många hade bestämda uppfattningar om vilken behandling som var bäst. Men resulaten kan förhoppningsvis leda till en mer nyanserad bild av respektive metods nytta, säger Leif Dahlberg.

I Sverige har det tidigare debatterats om det görs för många artroskopiska behandlingar av meniskskada, se länkar till höger. Leif Dahlberg som hävdar att så är fallet anser sig få stöd av den nya studien.

– Av de runt 9 300 artroskopier som 2011 rapporterades till patientregistret i åldersgruppen 40 år och äldre med artros eller meniskskada skulle nog en betydande andel inte behövas göras om man i stället började med sjukgymnastik, säger Leif Dahlberg.

Läs abstract till studien:

Jeffrey Katz med flera. Surgery versus Physical Therapy for a Meniscal Tear and Osteoarthritis. New England Journal of Medicine, publicerad online den 19 mars 2013. 10.1056/NEJMoa1301408

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev