Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Socialstyrelsen ser brister i svensk traumavård

Publicerad: 2 november 2015, 09:09

Myndigheten föreslår ett mer koncentrerat omhändertagande för att bättre klara extraordinära händelser likt terrorattentatet på Utøya.


Socialstyrelsen har i ett regeringsuppdrag kartlagt den svenska traumavården. Myndigheten konstaterar bland annat att storstadsregionerna har en tydlig organisation, där utgångspunkten är att patienter vid ett stort larm transporteras till ett sjukhus med rätt vårdnivå, när det kommer till övriga delar av landet finns det brister.

I de mindre tättbefolkade delarna av Sverige transporteras patienter till närmaste sjukhus för ett första omhändertagande. Efter det transporteras patienten vidare till ett större sjukhus.

– Det decentraliserade ansvaret för traumavården riskerar att leda till stora variationer mellan olika regioner, och olika rutiner och dokumentationssätt kan försvåra samordningen mellan landstingen vid en allvarlig händelse, säger Johanna Sandwall, chef för Socialstyrelsens krisberedskapsenhet, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen kartläggning visar bland annat att vart tredje akutsjukhus som besvarat myndighetens frågor uppger att det inte finns särskilda traumateam som ansvarar för det första omhändertagandet av patienterna. Vart fjärde akutsjukhus saknar en skriven rutin för vidaretransport av patienten.

Enligt myndigheten saknar även vart tredje landsting samordning mellan planen för ambulanssjukvård och den regionala katastrofmedicinska beredskapsplanen. Nära hälften av landstingen saknar, enligt pressmeddelandet, också en säkrad tillgång till luftburen transport av traumapatienter, även när geografi och tidsmässiga faktorer skulle motivera det.

Socialstyrelsen föreslår därför att landstingen inrättar ett antal traumacenter. Något som enligt internationella erfarenheter ökar möjligheterna för de allvarligast skadade att överleva.

– En struktur mer lik den högspecialiserade rikssjukvården där resurserna koncenteras till ett mindre antal sjukhus skulle kunna vara en lösning för framtiden, säger Johanna Sandwall, i pressmeddelandet.

Trauma

Trauma är den vanligaste dödsorsaken för patienter under 40 år i de flesta utvecklade länder. Sverige är relativt förskonat från stora trauman, därför har vårdpersonal ofta begränsad erfarenhet av traumavård. Vanligast här är fall- och trafikolyckor.

Knappt 20 procent av patienterna med svåra skador genomgår akut operation och drygt 30 procent av dem som vårdas eller observeras läggs in på intensivvårdsavdelning.

Källa: Socialstyrelsen

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev