Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Timmar för att rätta missar i faxens spår

Publicerad: 12 november 2015, 06:00

Runtom i landet tampas vårdpersonal med föråldrade faxapparater. Västerås medicinskt ansvariga sjuksköterska Håkan Falknäs sätter sitt hopp till en föreslagen lagändring.


”Det är dags att vi pensionerar faxen”, sade hälso- och sjukvårds­minister Gabriel Wikström (S) under e-hälsodagen för några veckor sedan. Uttalandet möttes med jubel bland många som dagligen stöter på problem med informations­över­föring inom vården.

– Här i Västerås har vi 15 olika familjeläkarenheter med flera olika journalsystem, tre olika leverantörer av hemsjukvård och 15 olika hemtjänstleverantörer. En patient kan ha Q-RA:s hemsjukvård och Attendos hemtjänst, nattetid kommer den kommunala hemsjukvården och vid larmutryckningar kommer en fjärde aktör – och ingen av dessa parter har möjlighet att ta del av varandras journalanteckningar. Jag får ont i huvudet bara av att förklara hur det ser ut, säger Håkan Falknäs.

För att ändå kunna dela information måste kommunens sjuksköterskor för jämnan avidentifiera journaluppgifter, faxa dem vidare för att sedan kontrollera att faxet kommit fram och att mottagaren förstått vilken patient uppgifterna gäller. Kommunikationsmissarna gör också att Håkan Falknäs tvingas rota i oklarheter och utreda avvikelser flera timmar i veckan.

– Vi går alla bara och väntar och hoppas på det mest underbara, att alla får tillgång till en och samma journal.

Att förenkla utbytet av patient­information är även Maria Jacobssons förhoppning. Hon är jurist på Socialstyrelsen och en av de som arbetat med regeringens utredning för att ta fram förslag på hur informationshanteringen inom vården kan bli mer sammanhållen.

– Ett av lagförslagen går ut på att det inte ska spela någon roll vilka organisationsformer man väljer inom ett landsting, om man har flera privata utförare av vård eller inga alls. Det ska gå att utbyta patientinformation på ett enkelt sätt mellan vårdgivare inom huvudmannens ansvarsområde.

Men bland de hundratals remissinstanser som fått tycka till om utredningen råder oenighet. Många är positiva till de presenterade förslagen men flera av de tyngsta instanserna är missnöjda.

Bland annat skriver Datainspektionen att ”förslaget riskerar att leda till betydande integritetsintrång genom en obefogad spridning av personuppgifter” och får medhåll av justitiekanslern.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges advokatsamfund är också kritiska. Utan en tydlig linje att gå på blir det svårare för regeringen att fatta beslut i frågan, medger Gabriel Wikström:

– Det bidrar också till att arbetet tar tid. Regeringens och landstingens samlade insatser på e-hälsoområdet ska leda till att behovet av faxen minskar till den grad att den kan pensioneras från vården inom en överblickbar framtid. Men exakt när är för tidigt att säga.

Utredningen om rätt information i vård och omsorg

- Patientdatalagens införande 2008 medförde fler möjligheter att utbyta information elektroniskt än tidigare, men systemet har inte varit problemfritt och faxandet inom vården har därför fortsatt.
- 2011 tillsattes en utredning för att ta fram förslag på hur informationshanteringen inom vården kan bli mer sammanhållen.
- Utredningen är avslutad men splittrade remissvar har gjort att regeringen ännu inte beslutat om eventuella lagändringar på området.

ANNA-CAJSA TORKELSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev