Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Andningsövningar påverkade inte bruk av ryggbedövning

Publicerad: 27 maj 2009, 15:48

Gravida kvinnor som får utbildning i andningsteknik och avslappning använde inte mindre ryggbedövning vid förlossning jämfört med en kontrollgrupp som inte fick sådan utbildning.


Under de senaste åren har så kallad psykoprofylax blivit allt populärare i föräldrautbildningen av blivande mammor och pappor. Psykoprofylax innebär att kvinnan får lära sig andningstekniker och avslappning samt mentala strategier för att bättre kunna hantera smärtan vid förlossningsvärkar.

Men en ny svensk studie som i dag, onsdag, publiceras i British Journal of Obstetrics and Gynaecology pekar nu på att sådan utbildning inte gör någon nytta.

I undersökningen ingick strax över tusen svenska kvinnor, som inte tidigare fött barn, och deras partners. Deltagarna lottades till två typer av föräldrautbildning.

I den ena gruppen fick de blivande mödrarna psykofylax och utbildningen fokuserade på att förlossningen skulle bli så naturlig som möjligt. I den andra gruppen fick de blivande föräldrarna en utbildning liknande den som ges på mödravårdscentraler i Sverige. Här ingick också utbildning i föräldraskap men inte psykoprofylax.

Forskarna konstaterar att andelen kvinnor som behövde ryggbedövning i samband med förlossningen var exakt densamma i bägge grupperna, 52 procent. Det fanns inte heller några skillnader mellan grupperna i upplevelsen av förlossningen eller i ”föräldrastress” vid tre månaderna efter förlossningen.

Resultaten är överraskande, enligt Ulla Waldenström, professor i omvårdnad vid Karolinska institutet i Solna och en av forskarna bakom studien.

– Vår hypotes var att vi skulle se skillnader på de parametrar vi mätte, eftersom utbildningen i de bägge grupperna var mycket olika. Vår tolkning är att andra faktorer spelar större roll, som personlighet och attityder hos föräldrarna samt vilket stöd som ges under själva förlossningen, säger hon.

Bakom studien står även psykologen Malin Bergström och epidemiologen Helle Kieler, bägge vid Karolinska institutet i Solna.

British Journal of Obstetrics and Gynaecology, publicerad online 27 maj 2009

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev