Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag17.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Kvinnohälsa

Ändrade råd om vikt och akut-p-piller

Publicerad: 1 augusti 2014, 13:44

Akut-p-pillret Norlevo skyddar inte kvinnor över 80 kg var budskapet för ett halvår sedan. Nu ändrar sig europeiska läkemedelsverket, EMA.


Norlevo (levonorgestrel) kan förhindra graviditet efter samlag. Men utifrån kliniska studier kom EMA i höstas fram till att Norlevo gav sämre effekt hos kvinnor som vägde minst 75 kg och ingen effekt alls vid en vikt på 80 kg eller mer. Det ledde bland annat fram till att tillverkaren fick avråda tyngre kvinnor från att använda läkemedlet.

Men redan i januari påbörjades en ny granskning av hur vikt och BMI påverkar effekten hos akutpreventivmedel. När den nu är klar, är slutsatsen en annan än i höstas. Kvinnor, oavsett vikt, kan använda såväl Norlevo som andra granskade akuta preventivmedel. Formuleringen om kroppsviktens betydelse ska strykas från bipackssedeln.

EMA:s vetenskapliga kommitté har nämligen funnit att det inte finns säkert vetenskapligt stöd för att kroppsvikten påverkar effekten. Studier pekar åt olika håll.

Viveca Odlind, professor i gynekologi vid svenska Läkemedelsverket, har inte varit inblandad i den nuvarande genomgången. Men hon berättar att de studier som visade dålig effekt av Norlevo vid hög vikt sågs som mycket överraskande.

– Det var väldigt svårt att tolka resultaten. Det var lite sämre effekt med högre kroppsvikt. Det ledde till väldigt mycket diskussioner, och att man tyckte att i stället för att bara svälja det här, kunde behövas en ny utredning.

Hon konstaterar att effekten av just akuta preventivmedel är svår att utvärdera.

– Normala läkemedel utvärderar man ju i placebokontrollerade studier. När det gäller akut-p-piller kan man inte det, för det vore ju oetiskt att inte ge något skydd när man kan.

I stället jämförs den förväntade risken för en graviditet utifrån tidpunkt i menscykeln med hur många som faktiskt blir gravida efter att ha tagit akut-p-piller. En ganska trubbig modell, konstaterar Viveca Odlind. Dessutom har olika studier pekat åt olika håll.

– Då är det kanske övermaga att ge sig på att tolka det som att det verkligen är ett sämre graviditetsskydd, säger hon.

Hon tror att ett bidragande skäl till att rekommendationen ändras är att läkemedlen bedöms ha väldigt lindriga biverkningar.

När det gäller den generella effekten av akut-p-piller, understryker EMA att de inte alls går att förlita sig på som skydd mot oväntad graviditet. Skyddet är, oavsett kroppsvikt, mycket sämre.

– Det går aldrig att ersätta vanliga preventivmedel med akut-p-piller, utan de är en sistahandsåtgärd, understryker Viveca Odlind.

EMA:s nya rekommendationer bygger på två metaanalyser av levonorgestrel. Dessutom har en metaanalys av studier på akut-p-piller med den verksamma substansen ulipristalacetat gjorts. Där är slutsatsen densamma som för levonorgestrel. Det går inte att dra några säkra slutsatser om att hög kroppsvikt eller BMI påverkar effekten, även om vissa kliniska studier pekar på det.

Lisa Blohm

lisa.blohm@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev