Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag30.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Kvinnohälsa

Beslut om ultraljud får hård kritik

Publicerad: 8 Juni 2004, 12:55

Ett beslut att kraftigt minska antalet ultraljudsundersökningar i Göteborg under sommaren får kritik.


- Detta är ett avsteg från vetenskap och beprövad erfarenhet, säger professor Karel Marsal.   För att över huvud taget klara verksamheten under semesterperioden tvingas förlossningsvården på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, i Göteborg att dra in på ultraljudsundersökningarna.  Undersökningarna har kommit att bli rutin för alla gravida för att, runt vecka 18, fastställa graviditetens längd samt för att göra missbildningsbedömningar. Undersökningen rekommenderas även i en SBU-rapport och inom professionen ses allmän ultraljudsundersökning som en självklarhet.  I Västra Götalandsregionen har man dock bara gjort ultraljudsundersökningar rutinmässigt för att datera graviditeten. Missbildningsbedömningar sker endast i de fall som detta är "medicinskt motiverat", det vill säga om kvinnan till exempel har blödningar eller om magen inte växer som den ska.

Inga rutinmässiga undersökningar  I sommar kommer endast dessa kvinnor att få tillgång till ultraljud. Under elva veckor får de rutinmässiga undersökningarna stå tillbaka.  - Risken är att vi kommer att missa hur långt gången graviditeten är om kvinnan skulle föda för tidigt. I dessa fall vet vi då inte bestämt hur utvecklat fostret är. En dag eller vecka har stor betydelse för vården av prematurer. Vi vet heller inte bestämt när en kvinna är överburen.   Förlossningsvården får med andra ord inte den säkerhet som vi skulle kunna ha, säger Margareta Wennergren, verksamhetschef för förlossningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset.  Det är ekonomiska orsaker som ligger bakom neddragningen av ultraljudsundersökningar. Enligt Margareta Wennergren är förlossningsvården i Västra Götalandsregionen starkt underfinansierad.  - Vi har väldigt små resurser. Det är svårt att leda en verksamhet under dessa premisser, säger hon.  Saknar riktlinjer på området  Socialstyrelsens tillsynsenhet i Göteborg har informerat sig om situationen inom förlossningsvården på SU men har beslutat att inte granska vilka effekter de indragna ultraljudsundersökningarna har för patientsäkerheten. Detta med hänvisning till att myndigheten inte har några riktlinjer eller rekommendationer på området.    Men detta är dock något som Socialstyrelsen borde ge ut, anser Karel Marsal, professor i obstetrik och gynekologi vid Universitetssjukhuset i Lund.  - De enda rekommendationer som finns i dag är de som SBU gav ut 1998. Sedan är det upp till varje klinik att avgöra om de ska följas. Om Socialstyrelsen gick ut med en rekommendation som sade att alla gravida ska genomgå en ultraljudsundersökning så skulle detta underlätta för verksamheten och ge bättre ekonomiska förutsättningar för att kunna leva upp till detta, säger Karel Marsal.  - Beslutet att dra ner ultraljudsundersökningarna i Göteborg är ett steg tillbaka och ett avsteg från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev