Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Bisfosfonater lyfts fram i behandling av sköra ben

Publicerad: 8 juni 2007, 08:07

Bisfosfonater stärker sin position i terapiarsenalen vid osteoporos. Det är en av nyheterna i Läkemedelsverkets färska behandlingsrekommendationer, där man också tydliggör de riskfaktorer som är indikation för behandling.


För tre år sedan gav Läkemedelsverket ut sina senaste behandlingsrekommendationer för osteoporos, benskörhet. Sedan dess har det kommit både ny kunskap om osteoporos och nya läkemedel mot sjukdomen. Det avspeglas i Läkemedelsverkets nya osteoporosrekommendationer som publicerades i går, den 7 juni.

De senaste åren har flera studieresultat ifrågasatt nyttan av behandling med enbart kalcium och vitamin D i breda grupper med osteoporos. Det har gjort att synen förändrats radikalt på dessa medel som tidigare varit en grundbult i behandlingen. I stället intar nu bisfosfonater platsen som förstahandsval.

Inga ökade kostnader
– Kalcium och vitamin D har degraderats från att tidigare varit förstahandspreparat till att nu främst bara rekommenderas till äldre män och kvinnor över 80 år med hög frakturrisk och som inte anses lämpliga för annan skelettspecifik behandling, säger Östen Ljunggren, professor och överläkare vid osteoporosmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, som varit samordnande i expertgruppen som tagit fram de nya rekommendationerna.

– Detta har medfört att vi nu på ett tydligare sätt lyfter fram bisfosfonater som förstahandsmedel hos både män och kvinnor med hög frakturrisk. Sammantaget bör detta leda till att fler patienter får behandling med bisfosfonater. Det är en läkemedelsgrupp med bra effekt och få biverkningar som vi blir alltmer förtrogen med i sjukvården, fortsätter Östen Ljunggren.

Han framhåller att en ökad användning av bisfosfonater sannolikt inte kommer att få så stora ekonomiska konsekvenser därför att alendronsyra, ett av de bäst dokumenterade medlen i den aktuella läkemedelsgruppen, nyligen blivit generiskt. Detta har medfört en kraftig minskning av priset på läkemedlet.

I den nya rekommendationen gör Läkemedelsverket ingen rangordning av övriga osteoporosmedel, utan dessa klassas alla som andrahandsmedel.

– I expertgruppen finns delvis olika syn på valet av andrahandsbehandling då bisfosfonater inte är lämpliga. Vi är dock tydliga med att östrogen bara ska användas hos kvinnor med uttalade övergångssymtom. Och läkemedel som härmar de benbyggande effekterna av parathormon ska bara användas hos de allra sjukaste patienterna. Vi tar också upp det nya läkemedlet strontiumranelat som bland annat visat övertygande data vid höftfrakturer, säger Östen Ljunggren.

Förhoppning på skam
Målet med behandling av benskörhet är att förhindra framtida frakturer. Bland expertis har det länge funnits en förhoppning att kunna ta fram en formel som beräknar risken att drabbas av fraktur på tio års sikt. Formeln skulle kunna användas för att hitta de individer med osteoporos som bör få behandling.

– Dessvärre tror jag inte vi får se ett sådant skattningsinstrument på flera år. Därför har vi nu tydliggjort vilka indikationer som gäller för att sätta in behandling. Generellt kan man säga att låg bentäthet i sig inte enbart avgör om en person bör behandlas. Det måste också finnas riskfaktorer med i bilden som hög ålder och tidigare fraktur. Ärftlighet är en annan riskfaktor som nyare forskning visat är mycket viktig, säger Östen Ljunggren.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev