Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Borgerliga partier överens om fri etablering av läkare

Publicerad: 24 maj 2006, 11:46

Kristdemokraterna svänger nu och öppnar för fri etablering för privatläkare i primärvården. Därmed är samtliga borgerliga partier för fri etablering, även om c och kd vill begränsa den till områden där det är svårt att rekrytera.


De borgerliga partierna har hittills varit oeniga i frågan om etableringsfrihet för läkare. Folkpartiet och moderaterna har ansett att den etableringsfrihet för husläkare som drevs igenom av den dåvarande borgerliga regeringen som satt mellan 1991-1994 ska återinföras. Under de borgerliga regeringsåren infördes även fri etablering för samtliga läkarspecialiteter, men denna är det i dag bara m som vill ha tillbaka. Folkpartiet anser att geriatriker, gynekologer och barnläkare bör få fri etablering.

Centern och kristdemokraterna har varit försiktiga och pekat på att den fria etableringen gör det svårare för landstingen att styra läkartillgången och kan bidra till ökade kostnader.  Kd har hittills varit det enda borgerliga partiet som helt avvisat fri etablering. I Dagens Medicin nr 7/06 pekade partiets förste vice ordförande Maria Larsson på att erfarenheterna visar att den fria etableringen blir allt för kostsam för landstingen.

Men när valrörelsen nu närmar sig har kristdemokraterna svängt och de borgerliga ser ut att återigen kunna driva frågan om fri etablering inom primärvården.   Ingen risk för glesbygden  - Jag är positiv till att fri etablering införs i primärvården i de delar av landet där man har svårt att rekrytera. Jag tycker att det vore bra att införa fri etablering i den begränsade formen i ett första steg, säger Chatrine Pålsson, sjukvårdspolitisk talesman för kd och förste vice ordförande i socialutskottet.

Hon motiverar omsvängningen med att det behövs en större mångfald av sätt att arbeta i primärvården och att fri etablering bidrar till att bryta landstingens dominans som arbetsgivare. Dessutom innebär enligt Chatrine Pålsson en fri etablering enbart till områden dit det är svårt att rekrytera ingen risk för attglesbygden utarmas på läkare.  Kd:s nya linje i frågan om fri etablering innebär att partiet nu har samma inställning som centerpartiet. Centern är för en fri etablering på sikt, men anser att etableringsfriheten först   Varken Kenneth Johansson, sjukvårdspolitisk talesman för c, eller Chatrine Pålsson kan i dagsläget ge besked om exakt vilka geografiska områden som de räknar som svåra att rekrytera till. En svårighet är att det inom ett och samma landsting kan råda ett överskott av läkare i tätorter medan det på landsbygden är brist på läkare.  - Men detta är detaljer som vi kan utreda i samverkan med landstingen om vi vinner valet i höst, säger Kenneth Johansson.   Chatrine Pålsson är inne på samma linje.  - Om vi får regeringsmakten kommer vi att kunna sätta ner fötterna. Utan ökade möjligheter till fri etablering blir det ingen mångfald och då klarar vi inte rekryteringen till primärvården, säger hon.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev