Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Egen provtagning av cervix gav bra resultat

Publicerad: 1 november 2006, 10:28

Hemskickade tester är effektiva för att fånga upp den högriskgrupp av kvinnor som inte kommer till gynekologisk cellprovskontroll, enligt en ny studie.
– Vi har redan hittat flera förstadier till cancer, säger professor Erik Wilander.


Varje år kallas tusentals kvinnor över hela landet till gynekologisk cellprovskontroll. Målet är att hitta och avlägsna eventuella cellförändringar som kan utvecklas till cancer i livmoderhalsen, cervixcancer – en sjukdom som drabbar knappt 500 svenska kvinnor varje år.

Men screeningen är inte problemfri. Dels kommer bara mellan 70 och 80 procent av kvinnorna till provtagningen, dels drabbas många kvinnor av cancer ändå, trots upprepade kontroller.

– Den cytologiska metodens känslighet är inte den bästa. Men det stora problemet är de kvinnor som inte kommer eftersom vi vet att det är en högriskgrupp. Trots att den gruppen är förhållandevis liten inträffar över hälften av alla cancerfall bland dessa kvinnor, säger Erik Wilander, professor i patologi och överläkare vid avdelningen för klinisk cytologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

I ett försök att fånga upp dessa kvinnor har Erik Wilander och hans kollegor i Uppsala utvecklat ett självtest, en liten plaststav för självprovtagning som skickas hem till de kvinnor som tidigare inte kommit till cellprovskontrollen.

Staven förs in i slidan tills det tar stopp och vrids sedan runt ett varv.

Metoden förefaller effektiv

Och enligt flera studier som bland annat publiceras nu i november i tidskriften Acta dermato-venereologica på sammanlagt 1 000 kvinnor är metoden effektiv. Bland 40-åriga kvinnor skickar över 60 procent tillbaka provet. Bland 60-åriga kvinnor är motsvarande siffra 40 procent.

Stavarna testas sedan för eventuell förekomst av humant papillom-virus,  HPV  , det virus som orsakar cervixcancer. Om testet är positivt kallas kvinnorna till en gynekolog.

– Vi har redan hittat flera förstadier till cancer som vi har behandlat och ett cancerfall. De kvinnor som inte kommer sätter vi upp på en speciell lista som vi följer med påminnelser. I bästa fall skulle man kunna halvera antalet cancerfall med den här metoden, säger Erik Wilander.

Längre intervall mellan testerna

Testet kostar runt 500 kronor, det vill säga ungefär lika mycket som en cellprovskontroll. Men eftersom ett  HPV  -test är mycket känsligare än ett cellprov, skulle intervallet mellan testerna kunna förlängas, anser Erik Wilander. I stället för ett cellprov vart tredje år skulle det räcka med ett  HPV  -test ungefär vart sjätte år.

– På så sätt skulle kostnaderna för denna screening kunna halveras, om alla kvinnor gjorde testet hemma i stället, säger Erik Wilander.

Och intresset finns – åtminstone bland kvinnorna själva. En annan studie visade att nio av tio kvinnor hellre utför provet hemma än går till en barnmorska för en cellprovskontroll.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev