måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Endometrios kopplas till hjärtrisker

Publicerad: 4 april 2016, 11:40

Foto: Thinkstock

Kvinnor med endometrios löper en större risk att drabbas av olika typer av hjärtsjukdomar. Speciellt utsatta är yngre kvinnor, visar en ny studie som sätter ytterligare ljus på den smärtsamma sjukdomen.

Ämnen i artikeln:

Endometrios

Att leva med endometrios kan vara oerhört tufft — vanliga symptom är smärtor vid mens, toalettbesök och sex samt svårigheter att bli gravid samt illamående, trötthet och förstoppningar. Man räknar med att cirka en av tio kvinnor är drabbad vilket skulle motsvara ungefär 200 000 personer i Sverige.

Nu visar en amerikansk studie på ytterligare problem som ser ut att ha en koppling till sjukdomen. Forskare vid universitetet i Harvard har undersökt drygt 116 000 kvinnor, varav nästan 12 000 hade konstaterad endometrios.

Man följde kvinnorna under 20 år och kunde då se att de som hade endometrios oftare behövde opereras för förträngningar i artärer och drabbades av en hjärtattack eller bröstsmärtor. Särskilt syntes detta hos kvinnor under 40 år — där löpte kvinnorna med sjukdomen en tre gånger så stor risk att drabbas av hjärtproblemen än de som inte hade endometrios, enligt studien som publiceras i tidskriften Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

I dag finns ingen behandling som gör att sjukdomen försvinner men man kan lindra smärtan med hjälp av exempelvis hormoner eller operationer där man tar bort härdarna av livmoderslemhinna eller de cystor som kan uppstå. I svåra fall, där mediciner inte hjälper, kan det bli nödvändigt att operera bort livmodern och ibland även äggstockarna för att bli bättre.

Den sistnämnda operationen, som var vanligare hos de drabbade kvinnorna i studien, är något som forskarna pekar ut som en möjlig förklaring. En menopaus som framkallats medicinskt kan innebära en ökad risk för hjärtsjukdomar, skriver forskarna.

Matts Olovsson, professor och överläkare vid Akademiska sjukhusets endometrioscentrum, tror att en annan förklaring kan vara att de som opererats är de allra sjukaste. Det skulle därför snarare kunna vara sjukdomens ansträngning på kroppen som ligger bakom den ökade frekvensen av hjärtproblem, enligt Olovsson.

– De som har endometrios och där det funkar ganska bra med eller utan någon hormonbehandling, de opererar man ju inte. Det är klart att det då är en grupp som sannolikt har mindre inflammatoriska påslag, mindre rubbad oxidativ stress och annat och därmed löper mindre risk att drabbas av hjärt- kärlsjuklighet, säger han.

Olovsson poängterar att det behövs mer forskning kring det här och att det kan vara vanskligt att generalisera resultaten då studien är gjord på amerikanska sjuksköterskor.

– Men även om den här studien har sina begränsningar finns det nu en lite starkare anledning att prata livsstil med patienterna. Att man bör äta lämpligt för att hålla sitt BMI på rätt sida strecket och att motionera för att så mycket det går minska överrisken för hjärt- kärlsjukdom.

– Däremot skulle jag inte blanda in den i diskussion inför en eventuell operation. Jag känner mig inte säker på att en operation spelar roll, utan jag tror mer det handlar om hur sjuk man är, fortsätter han.

Att det ändå dyker upp en studie tycker Matts Olovsson är jättebra. Sjukdomen har varit förbisedd inom vården länge, trots att den drabbar så många och finns beskriven redan i papyrusrullar.

– Jag brukar säga, vilket jag får skit för, att det är eftersom det är en kvinnosjukdom. Vi lever i ett patriarkat och sjukdomar som bara drabbar kvinnor har i alla fall tidigare inte varit så intressant att ta tag i. Sedan har kvinnor själva normaliserat det här med smärtorna. Att ”så här är det att vara kvinna” och så tror man att det ska vara så och söker inte hjälp.

Nu händer det dock mycket på området. Bland annat har Socialstyrelsen har nyligen påbörjat ett arbete med att ta fram nationella riktlinjer för hur endometriospatienter ska behandlas.

Läs hela abstractet här:

Fan Mu, ScD, med flera, Endometriosis and Risk of Coronary Heart Disease, Circulation: Cardiovascular Quality & Outcomes.

ERIK NEKHAM/TT

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev