Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Feta kvinnor blir oftare oplanerat gravida

Publicerad: 16 juni 2010, 11:53

Fetma leder till nedsatt sexuell hälsa, och kvinnor med fetma blir oftare oplanerat gravida. Forskarna bakom en ny studie efterlyser nu ökad medvetenhet i sjukvården om problemet.


I den populationsbaserade studien ingår över 12 000 vuxna personer bosatta i Frankrike. Av dessa var 1 010 kvinnor och 1 488 män överviktiga. 411 kvinnor och 350 män var feta med ett BMI över 30.

De telefonintervjuades anonymt enligt ett frågeformulär. Frågorna handlade bland annat om deltagarnas längd och vikt, hälsa och sexuella historia. Samtalen varade i snitt 49 minuter.

Studien visar att kvinnor med fetma oftare hade kroniska sjukdomar. De hade i mindre utsträckning än normalviktiga haft en sexpartner det senaste året. Män med fetma hade mer sällan haft mer än en sexpartner det senaste året än normalviktiga män och rapporterade oftare erektil dysfunktion. Hos kvinnor var BMI inte kopplat till sexuell dysfunktion.

Kvinnor med fetma som var yngre än trettio år hade mer sällan uppsökt vården för att få hjälp med preventivmedel och färre använde p-piller. De hade också oftare erfarenhet av en oavsiktlig graviditet, vilket var 4 gånger vanligare i denna grupp än bland normalviktiga.

Bakom studien står forskare vid franska Institut National de la Santé et de la Recherche Medicale och brittiska Department of Public Health and Policy, London. Deras slutsats är att BMI påverkar sexlivet, och de lyfter framförallt fram den fyrfaldigt ökade förekomsten av oplanerade graviditeter hos kvinnor med fetma.

Forskarna anser att studien är viktig, eftersom den pekar på en rad sexuella hälsoproblem knutna till fetma, och att resultaten bör få konsekvenser för folkhälsoinsatser. De efterlyser ökad medvetenhet hos vårdpersonal om fetmans inverkan på sexlivet, och skräddarsydda råd till personer med fetma.

Läs abstract:

British Medical Journal, publicerad online den 15 juni 2010 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev