Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Fetmaoperation verkar påverka komplikationer vid graviditet

Publicerad: 25 februari 2015, 22:01

Foto: Thinkstock

I en ny registerstudie har forskare sett att fetmaoperationer både tycks öka och minska komplikationer vid graviditet. Bland annat verkar risken för graviditetsdiabetes minska betydligt medan risken för att föda barn som väger mindre än normalt verkar öka.


Dessutom var det vanligare med kortare graviditet och en trend mot en ökad risk för att barnet var dödfött eller dog under nyföddhetsperioden i den opererade gruppen, men den skillnaden var inte statistiskt signifikant. Antalet medfödda missbildningar hos barnen var jämförbara i de två grupperna.

Enligt forskarna är studien den största i sitt slag. Den omfattade 596 graviditeter till kvinnor som genomgått fetmaoperationer, jämfördes med 2 356 matchade kontroller. Kontrollgruppen bestod av kvinnor som inte fetmaopererats, men som i övrigt motsvarade den opererade gruppen med avseende på bland annat kroppsmasseindex, BMI, rökvanor, ålder, utbildning antal tidigare barn och barnens födelseår.

– Eftersom fetmakirurgi följt av graviditet både ger positiva och negativa effekter bör graviditeterna betraktas som riskgraviditeter av mödravården, säger Kari Johansson forskare vid Karolinska institutet och förstaförfattare till studien.

Nu hoppas forskarna att mer i detalj kunna studera bland annat vilka mekanismer som ligger bakom den ökade risken för mammor att få barn med låg vikt och om de negativa effekterna går att förebygga. Man vill också undersöka om det finns någon senare påverkan på barn till mammor som gjort fetmakirurgi.

I en ledararkommentar i New England Journal of Medicine påpekas att flera andra faktorer kan spela in som inte forskarna tagit hänsyn till i studien, till exempel komplikationer vid tidigare graviditeter.

Här kan du läsa hela studien:

Kari Johansson med flera. Outcomes of pregnancy after bariatric surgery. New England Journal of Medicine 2015; 372: 814-824. DOI: 10.1056/NEJMMoa1405789.

KARIN SVENS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev