söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Fler igångsättningar och färre bristningar hos födande

Publicerad: 6 december 2021, 05:00

Maria Hedström, vårdchef för BB och förlossningen på Södertälje sjukhus har arbetat länge för att minska risken för bristningar hos födande kvinnor. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Fler förlossningar sätts i gång och allvarliga bristningar minskar enligt färsk statistik från Socialstyrelsen. Dagens Medicin har gjort ett nedslag i Södertälje, förlossningen med lägst andel bristningar i Region Stockholm.

Ämnen i artikeln:

Södertälje sjukhusSocialstyrelsenKarolinska universitetssjukhusetFörlossningsvård

NP


2020 sattes var fjärde förlossning i gång i Sverige. Fjolårets andel om 25 procent ska jämföras med 2018 då 19 procent av förlossningarna sattes i gång.

”Igångsättning kan bero på flera olika faktorer hos modern och barnet och de senaste åren har man utvecklat de rekommendationer som finns på området. Den stora ökningen i vecka 41 beror sannolikt på att flera regioner ändrat praxis för igångsättning de senaste åren, efter nya forskningsresultat som presenterats”, säger Anna Sandström, föredragande läkare på Socialstyrelsen och biträdande överläkare i obstetrik vid Karolinska universitetssjukhuset i ett pressmeddelande.

De forskningsresultat som presenterats är den svenska studien Swepis som visade att risken att barnet dör tycks öka om man väntar med igångsättning till vecka 42. Studien avbröts i förtid efter att sex barn i avvaktagruppen dött, men ingen i gruppen där förlossning sattes i gång i vecka 41. 

Socialstyrelsens statistik visar samtidigt att allvarliga bristningar minskar hos den födande, i snitt 2,5 procent av alla som föder barn, vilket är den lägsta siffran sedan toppen på kurvan år 2004. Till allvarliga bristningar räknas de som betecknas grad 3-4, vilket innebär att ändtarmsmuskeln är inblandad.

Läs också: Sjuksköterskor undersöker bäckenbotten med 3D-ultraljud 

På Södertälje sjukhus har vårdpersonalen på förlossningen arbetat aktivt för att undvika bristningar länge. En del av de pengar som regeringen använde från 2017 och framåt till förlossningsvården har gått till ett gemensamt projekt inom Region Stockholm för att sänka andelen allvarliga bristningar.

I dag har Södertälje sjukhus lägst siffror inom Region Stockholm enligt Graviditetsregistret, gällande bristningar, både där sugklocka används och vid vanliga vaginala förlossningar. Vid sugklocka har hittills i år 5,9 procent av födande i Södertälje drabbats av allvarliga bristningar och 1,8 procent av födande kvinnor där inte sugklocka eller tång används som hjälpmedel.

I år har hittills 19,7 procent av förlossningarna på Södertälje sjukhus varit induktioner, förra året var de 17 procent. Maria Hedström, vårdchef för BB och förlossningen på Södertälje sjukhus berättar att de nu sätter i gång fler överburna. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Hälsoförvaltningen i Region Stockholm har ett målvärde där maximalt 3,7 procent av kvinnorna får drabbas, på Södertälje sjukhus är värdet 2,1 procent av det totala antalet födande, hittills i år.

– Vi mäter inte och följer inte grad 2-bristningar, men vi kommer att följa det lika noggrant snart. Bristningar vid grad 2, där muskler i vaginan och mellangården skadas, kan ge nog så stora besvär och där jobbar vi också aktivt. Det arbetssätt som ger resultat på grad 3 och 4 ger också resultat för 2 och 1, säger Maria Hedström, vårdchef för BB och förlossningen på Södertälje sjukhus.

Även i Södertälje ökar antalet igångsättningar, som också kallas induktioner.

– Vi sätter i gång fler kvinnor som är överburna nu. Det kommer snart en nationell riktlinje, kvinnan bör ha fött barn innan graviditetsvecka 42. Men igångsättningen ökar också vid andra diagnoser som till exempel havandeskapsförgiftning, säger hon.

Förlossningen på Södertälje sjukhus är för liten för att man ska kunna visa att andelen barn som skadas vid förlossningen minskar med igångsättningarna.

Baksidan med induktioner är att förlossningen ofta upplevs som lång och föderskor får ibland en sämre förlossningsupplevelse.

– Kvinnan är ju på sjukhus redan från början innan förlossningen startar vid inducering, vilket i sig gör att man upplever det som längre. I normala fall så startar förlossningen innan man kommer till sjukhus. En del kvinnor upplever också igångsättningar som mer smärtsamma eftersom de inte hinner bygga upp samma nivåer av kroppens egna smärtlindrande hormoner, säger Maria Hedström.

Hon säger att många inom vården upplever att det blir mer komplikationer vid igångsättningar, så som att det blir kejsarsnitt eller instrumentell förlossning, men att studier inte visar att det stämmer.

– De allra flesta födande vill ändå bli igångsatta vid vecka 41, det positiva verkar överväga.

I år har hittills 19,7 procent av förlossningarna på Södertälje sjukhus varit induktioner, förra året var de 17 procent.

Innebär det något för personalen på förlossningen?
– Det blir en något högre arbetsbelastning eftersom den födande är på förlossningen under längre tid. Det är ju inte fler som föder för att man sätter i gång dem, de vårdas däremot längre. Det ska snart starta en nationell studie, där induktionen kan inledas i hemmet. Då blir det kanske mer likt en vanlig förlossning och skulle också minska belastningen. Å andra sidan måste de komma in för en bedömning och få läkemedlet, men det skulle minska behoven av rum på förlossningen något, säger Maria Hedström. 

Läs också: Nya riktlinjer för förlossningsvården ska tas fram 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev