Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag24.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Kvinnohälsa

Fler missfall hos kvinnor med låga halter av folsyra

Publicerad: 16 Oktober 2002, 12:39

Gravida kvinnor med låga nivåer av folsyra i plasman drabbades oftare av tidiga missfall än andra kvinnor. Det visar en svensk forskargrupp i en studie som publiceras i dagens nummer av Jama, Journal of the American Medical Association.


I exempelvis USA tillsätts folsyra till mjölet, och ett sådant tillskott har också diskuterats i Sverige. I tidigare studier har både folsyrabrist och folsyratillskott rapporterats kunna leda till en ökad förekomst av missfall. Därför har nu en svensk forskargrupp, under ledning av Sven Cnattingius, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi, Karolinska institutet, undersökt kopplingen mellan olika halter av folsyra i plasma och spontana aborter.  Den populationsbaserade studien inkluderade 468 kvinnor som drabbades av missfall i graviditetsvecka 6 till 12, under tidsperioden januari 1996 till december 1998. Alla bodde i Uppsala län. Deras plasmanivåer av folsyra jämfördes med nivåerna hos 921 kvinnor som utgjorde kontrollgrupp.  Missfall var vanligare bland rökare, äldre och även bland välutbildade kvinnor. Även de som var drack mycket kaffe eller alkohol, och de som tidigare haft missfall, löpte större risk.  När forskarna korrigerat för dessa faktorer visade det sig att risken för spontan abort var nästan 50 procent större hos kvinnor med folsyranivåer lägre än 4,9 nanomol per liter plasma, jämfört med kvinnor med över 5,0 nanomol per liter.  Hos kvinnor med höga halter av folsyra, 9,0-13,9 nanomol per liter, och även vid halter över 14,0 nanomol per liter, såg forskarna ingen ökad risk för missfall. Detta är något som befarats i tidigare studier.  - Resultaten från vår studie blir en pusselbit för Livsmedelsverket att ta hänsyn till. De länder som tillför folsyra i födan kan lugnt fortsätta med det, kommenterar Sven Cnattingius i ett pressmeddelande.  Forskarna delade även in missfallen efter fostrens kromosomuppsättning - en grupp med normal uppsättning, en med onormal och en grupp, den största, med okänd kromosomuppsättning. Risken för missfall var ökad i alla grupperna vid låga folsyranivåer. Men ökningen var bara statistisk signifikant för foster med onormal kromosomuppsättning.  - Vi har vridit och vänt på detta, men vet inte vad det beror på. En förklaring skulle kunna vara att folsyrabrist kan ge kromosomskador, men det har aldrig rapporterats tidigare. En annan spekulation är att folsyrabrist påverkar tidpunkten för när foster med kromosomavvikelser aborteras, säger studiens huvudförfattare Lena George, som är gynekolog och doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi, Karolinska institutet.  Hon poängterar dock att det var få missfall i studien där kromosomuppsättningen var känd, och att fler studier behövs för att lösa frågan om folsyrans effekt på kromosomerna.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev