Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Förlossningsrädsla sällan orsak till kejsarsnitt

Publicerad: 31 augusti 2007, 09:58

Kvinnor som väljer planerat kejsarsnitt är otåligare och går sin egen väg i högre utsträckning jämfört med dem som väljer vaginal förlossning. Det visar en ny studie som undersökt kvinnor som vill föda med snitt.


Otålig, tycker inte om enformiga situationer, tar gärna självständiga beslut och låter sig inte påverkas så lätt av sin omgivning. Jämfört med andra förstföderskor är hon fyra år äldre och hon planerar att bara föda ett barn. Rädsla för att tappa kontrollen bidrar till valet att föda med kejsarsnitt, men rädd för en vaginal förlossning är hon nödvändigtvis inte.

Så skulle man kunna beskriva den typiska kvinnan som väljer planerat kejsarsnitt utan att det finns en medicinsk anledning, enligt en ny studie gjord av barnmorskan Ingela Wiklund.

Hon har i sin doktorsavhandling som nyligen lades fram vid Karolinska institutet i Solna undersökt vilka egenskaper som utmärker dessa kvinnor.

Studien utfördes vid Danderyds sjukhus och inkluderade 545 kvinnor som skulle föda barn för första gången, varav en dryg tredjedel hade valt planerat kejsarsnitt.

– Det speciella med dem är att de är förstföderskor och därför inte har någon tidigare upplevelse av en svår förlossning, vilket annars ofta är orsaken till att man vill ha kejsarsnitt. Det här är en grupp som vi möter allt oftare inom vården och det är viktigt att vi får förståelse för vad som påverkar deras val, säger Ingela Wiklund.

Kvinnorna fick bland annat fylla i ett personlighetstest. Innan de födde fick de även svara på frågor om sina känslor kring vaginala förlossningar. Enligt de kriterier för förlossningsrädsla som användes, som bland annat innebar att de var mycket rädda för smärta och för att tappa kontrollen, liksom för att de själva eller barnet skulle skadas vid förlossningen, var 43 procent av de kvinnor som ville ha kejsarsnitt rädda inför förlossningen.

– Det är en förvånade låg andel. Om detta stämmer, och inte beror på en för snäv definition av förlossningsrädsla, kan anledningen till att de ändå väljer kejsarsnitt vara att de helt enkelt tycker det passar dem bättre. Särskilt äldre kvinnor som bara vill ha ett barn och därför inte behöver ta hänsyn till att kejsarsnitt kan medföra ökade risker för komplikationer vid nästa förlossning, kanske inte vill gå i genom allt som de uppfattar att en vaginal förlossning innebär.

Ingela Wiklund menar att psykologiska och sociala orsaker i samma utsträckning som medicinska bör vägas in i beslutet om kejsarsnitt.

– När det gäller en ung kvinna som kan tänkas vilja ha fler barn så ska man göra allt för att få henne att överväga en vaginal förlossning. Men när det handlar om äldre kvinnor som vill föda med snitt, tycker jag inte att man ska ifrågasätta deras beslut.

Karin Källén, docent i reproduktionsepidemiologi vid Lunds universitet, anser inte att beslutet ska överlåtas på kvinnorna i högre grad än i dag. Detta eftersom bara den medicinska personalen kan bedöma de risker som finns med kejsarsnitt. Hon tror även att det är svårt att dra några generella slutsatser om vad som kännetecknar kvinnor som vill föda med snitt.

– Vilka skäl som betraktas som giltiga för att få kejsarsnitt utan medicinsk orsak skiljer sig mycket mellan olika sjukhus och speglar ofta läkarnas och barnmorskornas inställning. Därmed varierar också vilken typ av kvinnor som får de här snitten, vilket gör det väldigt svårt att jämföra dem mellan olika sjukhus, säger hon.

Många kejsarsnitt medicinskt motiverade

Antalet kejsarsnitt ökar stadigt och 2004 utgjorde de 16,8 procent av alla förlossningar i Sverige. Runt hälften var planerade, men många av dessa var medicinskt motiverade. En kartläggning år 2002–2004 visade att 5,6 procent av alla kejsarsnitt gjordes av psykosociala skäl. Här var ingrepp hos kvinnor som tidigare gjort kejsarsnitt inte medräknade.
Källa: Socialstyrelsen, Karin Källén

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev