Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Förvåning över oförändrat hjälpsökande för inkontinens

Publicerad: 1 september 2009, 09:59

Trots att behandlingen av urininkontinens har förbättrats på senare år söker lika få kvinnor hjälp för sådana besvär i dag som för 16 år sedan.


Flera studier har tidigare visat att få kvinnor söker vård för urininkontinens och relaterade besvär. Nu visar en ny studie att detta mönster inte har förändrats sedan början av 1990-talet.

– Detta är något förvånande, eftersom ett flertal förbättringar har skett inom området under denna period, säger Anna-Lena Wennberg, gynekolog vid IVF-kliniken Göteborg, som är en av forskarna bakom den nya studien.

Hon syftar bland annat på att fler läkemedel mot överaktiv blåsa finns tillgängliga i dag, att den effektiva TVT-operationen mot stressinkontinens har etablerats samt att kunskapen om urinrelaterade besvär har ökat i befolkningen.

Studien bygger på enkätsvar från runt 3 000 kvinnor i Göteborg åren 1991 och 2007. Snittåldern var 48,1 respektive 46,2 år.

Enligt resultaten hade 6 procent av kvinnorna sökt vård för symtom från nedre urinvägarna år 1991, jämfört med 7 procent år 2007. Andelen kvinnor som uppgav att de hade olika typer av besvär från nedre urinvägarna hade inte heller förändrats nämnvärt mellan de bägge undersökningstillfällena, se grafik nedan.

Anna-Lena Wennberg

– Andra studier har visat att det finns en rädsla bland patienter för att inte bli tagna på allvar och för dåligt bemötande. Därför kanske de inte vågar ta upp problemen fast hjälp finns, säger Anna-Lena Wennberg, som anser att läkare måste bli bättre på att fråga patienterna om de har inkontinensrelaterade besvär.

– Vi som vårdpersonal måste göra det möjligt för patienterna att våga tala om sina problem.

Den aktuella studien är publicerad i tidskriften BJU International och ingår i en avhandling som Anna-Lena Wennberg lade fram vid Göteborgs universitet i maj.

I ett annat delarbete konstaterar hon att symtom relaterade till tömning av blåsan kan förändra sig över tid. Bland dem som svarade på enkäten 1991 var det ungefär lika vanligt att kvinnorna blivit bättre som att de blivit sämre 16 år senare, även om det totalt sett var vanligare med symtom när de blivit äldre.

– Det kanske kan vara en viss tröst att många av de här symtomen läker spontant. Fast vid allvarligare besvär självläker de sällan och då bör tillståndet behandlas, säger Anna-Lena Wennberg.

FORSKARE

Namn: Anna-Lena Wennberg, Ulla Molander, Magnus Fall, Christer Edlund, Ralph Peeker och Ian Milsom. Projekt: Förekomst av besvär från de nedre urinvägarna. Finansiering: Alf-medel, Läkaresällskapet och Astellas Pharma.

Oförändrat. Förekomsten av urinvägssymtom bland kvinnor har knappt ändrats på 16 år. Bara förändringarna vad gäller nocturi minst en gång och minst åtta urineringstillfällen under dagen var statistiskt signifikanta. Fotnot: I Dagens Medicins tematidning om kvinnohälsa, som publicerades den 26 augusti 2009, förekom en annan delvis felaktig version av detta diagram.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev