Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Fostervattnet förklarar varför en del barn föds för tidigt

Publicerad: 19 januari 2006, 10:37

Tidiga födslar som föranleds av vattenavgång kan ha andra orsaker än tidiga födslar som föregås av värkarbete. Det visar svenska forskare som undersökt proteinprofiler i fostervatten-prover. Preliminära data pekar också på att det är farligare att födas för tidigt om födseln föregås av tidig vattenavgång.


En för tidig förlossning, det vill säga före graviditetsvecka 37, är förknippad med stora risker för barnet.   Tre av fyra barn som dör och hälften av de barn som blir sjuka i samband med graviditeten eller kort tid efter förlossningen är barn som är födda för tidigt.

Detta trots att denna grupp i Sverige endast utgör cirka 5 procent av det totala antalet födslar. Barn som föds för tidigt har även större risk än andra barn att till exempel få motoriska problem eller begåvningsproblem senare i livet.

För tidiga förlossningar kan ibland kopplas till flerbörder och fostermissbildningar. Ibland framkallas de också av läkarna, på grund av till exempel havandeskapsförgiftning.

Men i en stor del av fallen sker födslarna spontant med oklara orsaker. I dessa fall tror forskarna att förklaringen kan ligga i inflammatoriska processer som pågår inuti livmodern, sannolikt som svar på en infektion.

Hälften hade tecken på infektion  För att få ledtrådar till vad som kan ligga bakom spontana fall av för tidig födsel har en forskargrupp i Göteborg undersökt proteinprofiler i fostervattenprover hos 27 mödrar.  Alla hade kommit in till sjukhus med antingen tidig vattenavgång eller tidigt värkarbete, vilket är två varningssignaler för att en förlossning är nära förestående.

Av dessa hade hälften, 14 kvinnor, tecken på inflammation i livmodern. Samtliga utmärktes av en tydlig proteinprofil och kom senare att föda för tidigt. Bland annat hade de högre uttryck av den antimikrobiella peptiden defensin och andra proteiner som har betydelse för immunförsvaret.

- Detta resultat ligger i linje med den vedertagna hypotesen att inflammatoriska processer i livmodern är centrala för att förklara de här spontanfallen av för tidig födsel, säger forskargruppens ledare Bo Jacobsson, förlossningsläkare vid perinatalmedicinskt centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg.

Vart tredje barn dog  Studien publicerades i decembernumret av Journal of Proteome Research. I undersökningen fann forskarna även att den aktuella proteinprofilen var mindre distinkt hos de kvinnor som hade haft vattenavgång än hos de kvinnor som hade haft värkarbete.

- Fyndet pekar på att det kan vara olika typer av inflammatoriska processer som pågår i livmodern i de två grupperna och att processen skulle vara mindre tydlig hos kvinnor med tidig vattenavgång. Under de senaste åren har det kommit en del resultat som pekar i den här riktningen. Men vi var ändå överraskade att vi såg så tydliga skillnader, säger Bo Jacobsson.

Han anser att fyndet är intressant eftersom färska men ännu preliminära resultat pekar på att det finns en skillnad i utfall mellan de två typerna av förtidsbörd. Nyligen presenterade nämligen Bo Jacobsson och hans kollegor en studie på 238 svenska barn som fötts före graviditetsvecka 28.

Forskarna konstaterar att 33 procent av de barn som föddes tidigt på grund av vattenavgång avled. Motsvarande siffror bland barn som föddes efter värkarbete eller efter framkallad förlossning var endast 12 respektive 17 procent.   Däremot sågs ingen skillnad i överlevnad av barn utan allvarlig sjuklighet.

- Det är för tidigt att tolka resultaten men det verkar alltså som att det kan vara farligare att födas efter tidig vattenavgång. Om det finns kopplingar till olika bakomliggande inflammatoriska processer går det bara att spekulera i, säger Bo Jacobsson.

Sett till andelen barn som föds för tidigt intar Sverige en viss särställning. På senare år har andelen ökat i andra västländer, sannolikt på grund av att kvinnor föder barn i allt högre åldrar och att fler använder sig av konstgjord befruktning.

Inte samma ökning i Sverige  Men i Sverige finns ingen sådan utveckling, varför vet man ännu inte. I USA föds i dag till exempel mer än dubbelt så många barn för tidigt jämfört med i Sverige. Också i de övriga nordiska länderna är siffrorna betydligt högre.

- Efter den stora nedgången av den perinatala mortaliteten som vi sett under 1900-talet, är de för tidiga förlossningarna nu det största problemet vi har inom perinatalmedicinen. En av de forskningsmässiga utmaningarna är att ta reda på vilka genetiska och biologiska mekanismer som ligger till grund, säger Bo Jacobsson.

Enligt honom pekar mycket på att problemet till viss del är genetiskt betingat.

- Om vi får större kunskap om de biologiska mekanismerna kan vi kanske i framtiden hitta bättre medi-  cinska behandlingar. Vi jobbar också med att försöka förstå vad som ligger bakom skillnaderna mellan olika länder, säger han.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev