Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Fryst embryo bäst vid riskfylld graviditet

Publicerad: 10 augusti 2016, 21:00

Fler kvinnor med risk för graviditetskomplikationer blev mammor om de fick befruktade ägg som varit frysta i stället för färska, enligt en randomiserad studie i New England Journal of Medicine.


– Resultatet talar för att det behövs ett individtänk vid inplantering av embryon. På Karolinska universitetssjukhuset är frusna embryon förstahandsval till högriskkvinnor och den här studien visar att fler sjukhus borde ta efter, säger Outi Hovatta, professor och överläkare vid fertilitetsenheten, Karolinska universitetssjukhuset.

I dag är det vanligast att färska, befruktade ägg överförs till livmodern efter en provrörsbefruktning. Outi Hovatta berättar att många kvinnor vill att inplanteringen ska ske så fort som möjligt och då är det färska embryon som gäller.

– Fast den här studien visar att det kan vara värt att vänta. I alla fall för vissa kvinnor, säger hon.

En provrörsbefruktning ger ofta fler komplikationer än en spontan graviditet. Det gäller framför allt för kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom, en vanligt förekommande hormonell rubbning som orsakar infertilitet. Flera mindre studier antyder att tinade embryon, snarare än färska, är ett bättre alternativ för denna högriskgrupp – och de nya fynden stödjer den bilden.

Resultaten visar att antalet levande födda barn var 49 procent för kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom som fått upptinade embryon. Motsvarande siffra var lägre för färska embryon, 42 procent. Det förklaras huvudsakligen av fler missfall i den sistnämnda gruppen.

– Jag trodde att skillnaden skulle vara större grupperna emellan. Men den finns ändå där, säger Outi Hovatta.

Hon berättar att hormonstimuleringen som ges för att starta ägglossningen påverkar livmoderslemhinnan som kan få svårare att ta emot ett befruktat ägg.

– Att frysta embryon ger fler lyckade födslar bottnar troligtvis i att livmoderslemhinnan hinner återhämta sig bättre. Ett fruset embryo kan ju inplanteras betydligt senare, säger hon.

Enligt resultaten skedde färre livshotande komplikationer bland kvinnor vars befruktade ägg varit fryst, såsom en överstimulering av livmodern. Men samtidigt var fallen av specifikt havandeskapsförgiftning något fler inom samma grupp.

Den randomiserade multicenterstudien innefattade 1 508 kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom. Det var deras första provrörsbefruktning och kvinnorna lottades till att få befruktade ägg som var färska eller upptinade från en tidigare frysbehandling. Varje deltagare fick två embryon inplanterade som hade utvecklats under tre dagar. Kvinnorna var mellan 20 och 34 år.

Läs mer i abstract:

Z J Chen med flera. Fresh versus frozen embryos for infertility in the polycystic ovary syndrome. New England Journal of Medicine, publicerad online den 11 augusti 2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1513873

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev