Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Frysta embryon ger inte fler bebisar

Publicerad: 12 januari 2018, 08:05

I Sverige är det vanligast att färska, befruktade ägg överförs till livmodern efter en provrörsbefruktning.

Foto: Thinkstock

Nya fynd talar för att frysta och färska embryon ger lika goda chanser till lyckade graviditeter, enligt två randomiserade studier i tidskriften New England Journal of Medicine.


Ämnen i artikeln:

IVF

Det debatteras om frysta embryon kan resultera i fler levande bebisar. Hypotesen bottnar i att livmoderslemhinnan skulle gynnas av att slippa den kraftiga hormonstimuleringen som krävs när färska ägg inplanteras.

– Men nu har vi två stora studier som visar att båda metoderna ger liknande förlossningsfrekvenser. Det är positivt, säger Christina Bergh, professor i obstetrik och gynekologi vid Göteborgs universitet.

Fynden stärker bilden av att svensk reproduktionsmedicin arbetar på rätt sätt, menar hon. I dag är det vanligast att färska embryon överförs till livmodern efter en provrörsbefruktning.

De nya resultaten går dock emot en tidigare studie på området. Den visar att kvinnor som var infertila till följd av en hormonell rubbning, så kallat polycystiskt ovariesyndrom, födde fler levande barn om de fick upptinade embryon jämfört med färska.

– Först och främst hade dessa kvinnor ägglossningsstörningar. De skiljer sig därmed från kvinnorna i de nya studierna som hade ägglossning, säger Christina Bergh och fortsätter:

– Dessutom kan det ha vara något annat i studien som påverkade resultaten i den riktningen. Därför är det viktigt att upprepa studier innan resultaten får ligga till grund för ändrade kliniska rutiner.

I de två nya studierna ingick kvinnor som var infertila men hade ägglossning. Infertiliteten berodde inte på polycystiskt ovariesyndrom.

I den ena studien deltog 2 000 kvinnor från Kina. De genomgick sin första provrörsbefruktning och lottades till att få befruktade ägg som var färska eller upptinade från en tidigare frysbehandling.

Bland kvinnorna som fått tinade embryon låg antalet levande födslar på 49 procent. Motsvarande siffra hamnade på 50 procent bland dem som fått färska embryon. Gruppen med färska embryon hade dock högre risker för komplikationer i form av en överstimulering av äggstockarna.

I den andra randomiserade studien utvärderades frysta och färska embryon på närmare 800 kvinnor i Vietnam. Inte heller här sågs någon skillnad mellan de två grupperna gällande antalet pågående graviditeter eller levande födda barn.

Studien från Kina pågick mellan 2015 och 2017. Deltagarna var i snitt 28 år och kom från 19 olika kliniker. Samtliga kvinnor fick två embryon inplanterade.

Studien som utfördes på kvinnor i Vietnam pågick mellan 2015 och 2016. Deltagarna var i snitt 32 år gamla och kom från en klinik. Kvinnorna fick två embryon inplanterade.

Läs mer i abstract:

Lan Vuong med flera. IVF Transfer of Fresh or Frozen Embryos in Women without Polycystic Ovaries. The New England Journal of Medicine. Publicerad online den 11 januari 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1703768


Yuhua Shi med flera. Transfer of Fresh versus Frozen Embryos in Ovulatory Women. The New England Journal of Medicine. Publicerad online den 11 januari 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1705334

Relaterat material

Fryst embryo bäst vid riskfylld graviditet

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

IVF

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev