fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Hämning av renin nära bli nästa metod mot hypertoni

Publicerad: 21 september 2005, 08:06

Hämning av enzymet renin kan bli nästa princip för blodtrycksbehandling. Nu pågår sena patientstudier med reninhämmaren aliskiren. Medlet kan ha fördelar jämfört med dagens medel, men svensk expertis är avvaktande.


Ett av de signalsystem i kroppen som reglerar blodtrycket är renin-angiotensinsystemet. Överaktivering av systemet anses vara en betydelsefull orsak till högt blodtryck.

ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare är två i dag framgångsrika läkemedelsklasser som verkar på olika komponenter i systemet. Tanken bakom den nya principen är att angripa det som anses vara nyckelkomponenten i signalsystemet, enzymet renin.

Hopp om mindre organskador  Tidigare ansträngningar att utveckla reninhämmande läkemedel har misslyckats eller avbrutits, bland annat har substanserna varit väldigt dyra och svåra att ta upp i kroppen. Nu driver dock läkemedelsföretaget Novartis sena kliniska studier med reninhämmaren aliskiren, som om den når marknaden skulle bli första substansen i en ny läkemedelsklass.  

- Aliskiren kan ha potential att förbättra blodtryckskontrollen och minska risken för organskador jämfört med ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare. Men detta återstår att bevisa på patienter, säger Alan Gradman, chef för enheten för kardiovaskulära sjukdomar vid Western Pennsylvania hospital i Pittsburgh, USA.

Han har deltagit i de kliniska studierna av aliskiren och framträdde i början av september vid ett symposium arrangerat av Novartis vid den europeiska hjärtläkarkongressen ESC i Stockholm.

Renins funktion tros främst vara att omvandla angiotensinogen till angiotensin I. Detta ämne omvandlas i sin tur via enzymet ACE till angiotensin II, som drar samman blodkärlen och höjer blodtrycket.

Andra medel höjer reninnivån  De gynnsamma effekter som ses av de läkemedel som i dag verkar i renin-angiotensinsystemet anses delvis bero på deras effekt på blodtrycket. Senare forskning pekar också på skyddande effekter på njurar och hjärta som tros vara oberoende av förmågan att sänka blodtrycket.

En följd av behandling med ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare är dock att de via återkoppling ger förhöjda reninnivåer.

- Genom att angripa renin som katalyserar det viktigaste, så kallade hastighetsbestämmande, steget i signalkedjan skulle man kunna få mer optimal dämpning av systemet, sade Alan Gradman vid symposiet.

I den senaste utgåvan av tidskriften Hypertension publicerades en studie på råttor med mänskliga gener för renin och angiotensinogen, där aliskiren var lika bra på att mildra blodtrycksrelaterade skador på hjärta och njurar som angiotensinreceptorblockeraren valsartan (Diovan).

I en kortare klinisk studie i Circulation i våras jämfördes aliskiren med angiotensinreceptorblockeraren irbesartan (Aprovel). Patienter med mild till medelsvår hypertoni hade efter åtta veckor likvärdig blodtryckssänkning när de behandlades med medlen i samma dos, 150 mg.

I prövningarna undersöks aliskiren på tusentals patienter, däribland i Sverige. Medlet prövas både i monoterapi och i kombination med andra blodtryckssänkare. Novartis planerar att lämna in ansökan om godkännande i USA och EU nästa år.  Även andra stora läkemedelsbolag uppges utvärdera reninhämmare, men i tidigare utvecklingsskede.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev