söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Hormonbehandling tycks minska risk för nedstämdhet

Publicerad: 10 januari 2018, 16:00

Kvinnor mellan 45 och 60 år som fick östrogen och progesteron blev mindre nedstämde än de som fick placebo i studien.

Foto: Thinkstock

Kvinnor i klimakteriet som fick östrogen och progesteron blev mindre nedstämda än de som fick placebo i en mindre studie.

Ämnen i artikeln:

Klimakteriet

Petra Hedbom

petra.hedbom@dagensmedicin.se


– Jag tycker fynden är klart intressanta. Det eleganta med studien är att man undersökt den preventiva effekten av ett års behandling hos kvinnor utan aktuell nedstämdhet. Dessutom har man statistiskt korrigerat för effekter som kommer av minskade värmevallningar och svettningar, säger Mats Hammar, överläkare och professor i gynekologi vid Universitetssjukhuset i Linköping.

I den dubbelblinda placebokontrollerade studien, undersöktes om hormonbehandling kunde förebygga utvecklingen av depression hos kvinnor i klimakteriet. Totalt ingick 172 kvinnor som lottades till att få antingen plåster med östrogen i kombination progesterontabletter var tredje månad, eller placebo. Vid studiens början var det inga av kvinnorna som uppvisade tecken på nedstämdhet eller depression enligt en särskild skattningsskala. Kvinnorna var mellan 45 och 60 år.

Det primära effektmåttet var depressiva symtom någon gång under de tolv månader som studien pågick. Resultaten, som publiceras i Jama Psychiatry, visade att av de kvinnor som fått hormonersättningsbehandling hade 17 procent utvecklat sådana symtom vid något tillfälle under studieåret. Bland dem som fått placebo var siffran 32 procent.

Den vanligaste biverkningen i behandlingsgruppen var blödningar som inträffade som förväntat efter progesteronbehandlingen.

– Det har under många år studerats om östrogenbehandling kan påverka nedstämdhet och depression med en hel del motstridiga resultat. Tolkningen har ofta varit att lätt till måttlig nedstämdhet förbättras hos kvinnor med värmevallningar och svettningar, men att det troligen beror på att de får förbättrad sömn. Ett par studier har genomförts där kvinnor som inte haft värmevallningar och svettningar fått östrogenbehandling eller placebo och sedan fått skatta sitt stämningsläge och livskvalitet. Även de studierna har gett motstridiga resultat, säger Mats Hammar.

Författarna bakom studien föreslår att hormonbehandling skulle kunna bli en ny indikation för att motverka depression hos kvinnor i övergångsåldern. Men i en ledarkommentar är Hadine Joffe, professor inom kvinnohälsa vid Harvard Medical School och kollegor, mer avvaktande och menar att det krävs större studier innan kvinnor kan rekommenderas preventiv behandling. De lyfter fram att även KBT har visat sig kunna ha effekt på sömnen och depressiva symtom.

– Det hade varit intressant att också haft med någon form av sömnskattning då effekterna av värmevallningar och svettningar på humöret sannolikt förmedlas via störd nattsömn, säger Mats Hammar.

Läs abstract till studien:
Jennifer L Gordon med flera. Efficacy of Transdermal Estradiol and Micronized Progesterone in the Prevention of Depressive Symptoms in the Menopause Transition.  A Randomized Clinical Trial. Jama Psychiatry, publicerad online 10 januari 2018. Doi: 10.1001/jamapsychiatry.2017.3998

Relaterat material

Östrogen gav mindre trånga kärl

Ny analys sätter nytt ljus på hormonbehandling

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev