Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Inflammation vanligare hos män med depression än hos kvinnor

Publicerad: 11 maj 2004, 07:14

Personer som haft en depression hade högre halter av inflammationsmarkören CRP, C-reaktivt protein, enligt en studie som presenteras i tidskriften Archives of Internal Medicine. Bland män fanns ett starkare samband mellan depression och inflammationer än hos kvinnor.


Depression kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom, men det är oklart vilka biologiska mekanismer som ligger bakom sambandet. Inflammationer är en viktig faktor i den aterosklerotiska processen som leder till hjärt-kärlsjukdom.  För att studera sambandet mellan depression och inflammation använde forskare från Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA, data från NHANES III, Third National Health and Nutrition Examination Survey. 6 914 män och kvinnor i åldern 18-39 från hela USA ingick i studien. Nivån 0,21 milligram per milliliter användes som gräns för förhöjt CRP.  Av deltagarna hade 5,7 procent av männen och 11,7 procent av kvinnorna någon gång haft en depression, medan 13,7 procent av männen och 27,3 procent av kvinnorna hade förhöjt CRP.  När man justerat data för ålder, etniskt ursprung, kroppsmasseindex BMI, blodfetter, diabetes, systoliskt blodtryck, rökning, alkohol, östrogenanvändning bland kvinnor, intag av acetylsalicylsyra eller ibuprofen och självrapporterad hälsostatus, var förhöjt CRP 64 procent vanligare hos personer som haft en depression.  Sambandet mellan depression och förhöjt CRP var mycket kraftigare bland män än bland kvinnor. Bland män som haft en depression inom ett år före undersökningen, var förhöjt CRP 3,0 gånger vanligare, jämfört med män som aldrig varit deprimerade. Bland män som haft depression vid minst två tillfällen var förhöjt CRP 3,55 gånger vanligare.  Forskarna konstaterar att depression hos män är starkt förknippat med förhöjt CRP; något som kan bidra till att förklara den ökade risken för hjärt-kärlsjukdom hos män med depression.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev