Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

”Journal på nätet riskerar utsätta kvinnor för fara”

Publicerad: 21 november 2014, 06:00

Läkarna på kvinnokliniken vid Västmanlands sjukhus anser att beslutet om Journal på nätet är olyckligt, inte minst när det gäller kvinnosjukvården med information av känslig natur.


Journalen är ett viktigt arbetsverktyg och en förutsättning för god och säker vård. Den är ett stöd för minnet för den enskilda vårdgivaren och ett sätt att förmedla informationen från en vårdgivare till en annan. Uppgifter om den enskildes förhållanden ges i förtroende och journalen omfattas därför av sekretess.

Inom kort införs  Journal på nätet . Det innebär att de flesta patienter kan ta del av sin journal över internet. Reformen har sina för- och nackdelar. För många patienter, till exempel dem med kroniska sjukdomar och återkommande kontroller, blir det lättare att följa hur  mina värden  ser ut, när det är dags för nästa besök med mera. För andra kan det bli (ytterligare) en källa till oro, till exempel under pågående utredning då mer eller mindre sannolika diagnoser, behandlingar och konsekvenser av dessa övervägs. För en del kan Journal på nätet leda till missförstånd, förhastade slutsatser och kanske även ödesdigra beslut. Det kan till exempel gälla undersökningsresultat vid cancer eller annan allvarlig sjukdom. Det kan heller inte uteslutas att uppgifter kan komma obehöriga till del till följd av identitetskapning,  hacking  och annan nätbrottslighet.

Vi läkare på kvinnokliniken vid Västmanlands sjukhus anser att beslutet om Journal på nätet i sin nuvarande form är olyckligt. Inte minst gäller det kvinnosjukvården där en del av informationen är av känslig natur, till exempel upp­gifter om sexualvanor och -kontakter, könsjukdomar, preventiv­medel, abort, missfall och sexualiserat våld. Vi fruktar att redan utsatta kvinnor riskerar att fara illa om en pojkvän/make/förälder/syskon i syfte att kontrollera sin flickvän/fru/dotter/syster tvingar henne att visa upp sin journal.

Redan med nuvarande journalsystem och rätten att få ut journalkopia förekommer att kvinnor är rädda för att journaluppgifter kan läcka ut och leda till repressalier. Ett typexempel är en ung kvinna i behov av preventivmedel vars familj inte respekterar hennes självbestämmande och sexualitet. Ett annat är kvinnan vars partner inte kan acceptera abort. Glöm inte Fadime Sahindals öde!

Det finns kvinnor i vårt samhälle som inte utan sin familjs vetskap kan besöka kvinnokliniken över huvud taget och som alltid åtföljs av en familjemedlem. Vi ska inte försvåra livet ytterligare för dessa kvinnor.

Vi har bett att kvinnoklinikens journaler i vårt landsting ska undantas från Journal på nätet, tyvärr utan att vinna gehör. Vi vill därför klart deklarera att om Journal på nätet införs i sin nuvarande form, sker det mot vår inrådan och att vi inte kan hållas ansvariga för de konsekvenser som Journal på nätet kan komma att innebära för våra patienter. Ansvaret bör i stället utkrävas där beslutet har fattats.

För att värna om sekretessen och skydda redan utsatta kvinnor bör kvinnokliniken undantas från invånartjänsten Journal på nätet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev