Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Kunskap om förlossningsskador samlas på webben

Publicerad: 17 augusti 2017, 12:58

Under sommaren har en ny utbildningsportal för förlossningsskador lanserats och där finns rekommendationer som sammanställts av barnmorskor och gynekologer.


– Den har fått ett positivt emottagande och har varit uppskattat av kollegor, barnmorskor och läkare, säger Marie Vikström Bolin, medicine doktor och överläkare inom gynekologi och obstetrik, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.

Utbildningsportalen är tänkt för läkare och barnmorskor som arbetar inom förlossnings- och mödravården, men även för uroterapeuter och sjukgymnaster som kommer i kontakt med kvinnor som har fött barn.

– Vi har inte gjort någon egen forskning utan har tagit del av det som redan finns. Sedan finns det inte forskning på alla områden än, men man har ändå i en konsensus mellan barnmorskor och läkare kommit fram till vad som är rimligt.

Enligt Marie Vikström Bolin har det funnit en efterfrågan hur förlossningsskador ska handläggas och följas upp.

Man har gjort på olika sätt i landet och då har vi sammanställt ett förslag på hur man kan göra för att få en god vård som i bästa fall ska vara jämlik i hela landet, säger Marie Vikström Bolin.

Hennes uppfattning efter att ha pratat med barnmorskor är att det finns en osäkerhet kring vad man ska fråga och titta efter. Utbildningsportalen är tänkt att fungera som ett praktiskt stöd i vardagen.

Enligt Marie Vikström Bolin så ska utbildningsportalen ge konkreta frågeställningar som exempelvis: ”Fråga efter hur det fungerar med urinläckage, avföringsläckage och samlagssmärtor”,

– Och inte att bara ställa frågan; ”har du några problem?”. Vi har en önskan att vårdpersonalen ska bli lite mer specifik och våga ställa frågorna men även våga ta emot svaret.

Utbildningsportal för förlossningsskador

Utbildningsportalen är ett samarbete mellan Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi och Svenska Barnmorskeförbundet. För finansieringen av programmet står Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf.

Även fysioterapeut har använts som bollplank framför allt gällande patientinformation och bäckenbottenträning.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News