Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Kvinnohälsa

Kvinnliga läkarstudenter drabbas av brist på respekt

Publicerad: 28 november 2002, 15:14

Varannan kvinnlig student på läkarutbildningen i Uppsala anser att förutsättningarna i hög grad skiljer sig mellan manliga och kvinnliga läkare. Särbehandlingen börjar redan på grundutbildningen, visar resultaten från en enkät.


Bakom undersökningen står Karin Grave som går tionde terminen och Christine Werner sjätte terminen på läkarutbildningen vid Uppsala universitet.  - Det började med att vi gick en frivillig kurs i kvinnomedicin. Som avslutning gjorde jag en studie på 20 studenter för att se om de ansåg sig särbehandlade på grund av kön, berättar Karin Grave.  Resultatet gjorde att hon och Christine Werner tillsammans genomförde en enkät till samtliga läkarstudenter i Uppsala. 608 studenter fick enkäten och 382 svarade - två tredjedelar kvinnor och en tredjedel män.  Enkäten tar upp frågor om särbehandling på grund av kön, sexuella trakasserier och genusperspektiv på undervisningen. Resultatet presenteras vid dagens Riksstämma i Göteborg.  - Det är skrämmande att så många läkarstudenter känner att de inte får respekt av sin omgivning under utbildningen säger Christine Werner.  Brist på respekt från omgivningen  Hela 38 procent av kvinnorna och 15,3 procent av männen svarar att de vid enstaka tillfällen inte mött respekt för sina handlingar och yttringar under läkarutbildningen.  Drygt 52 procent av kvinnorna och 27,1 procent av männen anser att förutsättningarna i hög grad skiljer mellan manliga och kvinnliga läkare. En majoritet av studenterna, närmare 80 procent, anser att frågan borde diskuteras ner under utbildningen.  Enkäten visar också att annan personal inom sjukvården behandlar manliga och kvinnliga läkarstudenter olika. 23 procent av de kvinnliga läkarstudenterna svarar att de vid enstaka tillfällen inte får den service eller hjälp som de har rätt till medan bara 9,7 procent av männen råkat ut för det.  Särbehandling av män och kvinnor visar sig inte bara i att manliga och kvinnliga studenter tycker att de behandlas olika vid läkarutbildningen. En förkrossande majoritet av läkarstudenterna vid Uppsala universitet anser att frågan om de biologiska skillnaderna inte tas upp tillräckligt mycket i undervisningen. Hela 97,1 procent av kvinnorna och 83,4 procent av männen vill att frågan om könsskillnader inom medicinen diskuteras mer i undervisningen.  Resultatet av enkäten kommer att presenteras för den grupp vid Uppsala universitetet som arbetar med att göra om läkarutbildningen.  - Vi kommer också att jämföra vårt resultat med en liknande undersökning som gjordes vid Universitetet i Göteborg för några år sedan. Göteborgsstudien visade att de kvinnliga läkarstudenterna var de som utsattes mest för sexuella trakasserier, berättar Christina Werner.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev