Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag14.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Kvinnohälsa

Kvinnor dricker på egen hand

Publicerad: 27 november 2008, 15:03

Kvinnor dricker på egen hand

Allt fler unga kvinnor dricker ensamma. Det visar en studie från Göteborg som kartlagt hur yngre kvinnor dricker alkohol.


Var, med vem och varför dricker unga kvinnor alkohol?

De frågorna har Christina Andersson, arbetsterapeut och doktorand vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet, försökt besvara.

– Det har hänt mycket med våra dryckesmönster de senaste åren, säger hon.

Utgångspunkten var en befolkningsundersökning där 897 kvinnor intervjuades åren 1995 och 2000, då de fick besvara en mängd frågor om sina alkoholvanor.

– Vi analyserade sambandet mellan dryckeskontexten och alkoholkonsumtionen bland 20- och 25-åriga kvinnor i Göteborg. Syftet var att ta reda på om det fanns specifika dryckesmönster och om dessa mönster skiljde sig åt mellan de olika åren, säger Christina Andersson.

Med hjälp av klusteranalys identifierade hon och hennes kollegor tre olika grupper bland kvinnorna vid de båda intervjutillfällena.

I den första gruppen återfanns kvinnor som oftare dricker för att bejaka effekter som påverkar personligheten. De arbetar ibland bättre och får lättare att somna tack vare alkoholen. I denna grupp uppgav många också att de dricker ensamma, för att inte bli nedstämda.

År 1995 utgjorde denna grupp endast 6 procent av det totala antalet kvinnor. Men fem år senare var den mer än dubbelt så stor, 15 procent.

– Det visar att allt fler unga kvinnor dricker ensamma, säger Christina Andersson.

Färre dricker med måtta
En annan grupp var de kvinnor som uppgav att den främsta anledningen till att de dricker alkohol var för att uppnå sociala effekter, för att ha roligare tillsammans med andra.

Denna grupp ökade från 34 procent 1995 till 48 procent fem år senare.

Den tredje gruppen bestod av ”måttlighetsdrickare”. De dricker inte så ofta och aldrig ensamma. Denna grupp minskade från 60 procent till 38 procent mellan de två undersökningarna.

– Andelen kvinnor med ett måttlighetsdrickande blev alltså klart mindre, säger Christina Andersson.

I den första gruppen, berättar hon, återfinns den största andelen kvinnor som har en intensiv konsumtion och som – följaktligen – riskerar att få en alkohol­relaterad diagnos.

– Att dricka när man är själv eller att dricka för att inte bli nedstämd kan alltså vara en viktig varningssignal för att man befinner sig i riskzonen, att man bör se upp.

» Socialmedicin

Torsdag den 27 november
Fritt föredrag nr 5
16.05–18.00, sal R4
Dryckeskontextens betydelse för unga kvinnors alkohol­konsum­tion. En klusteranalys av 20- och 25-åriga kvinnor åren 1995 och 2000.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev