Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Kvinnohälsa

Kvinnor får färre barn efter svår förlossning

Publicerad: 15 April 2002, 11:26

Kvinnor som har en traumatisk förlossningsupplevelse föder färre barn än andra.- Om vi vill att det ska födas fler barn, då måste vi ta hänsyn till kvinnornas förlossningsupplevelser, säger Karin Gottvall, doktorand vid institutionen för omvårdnad vid Karolinska institutet i Solna.


Totalt har 617 kvinnor som födde sitt första barn någon gång mellan 1989 och 1992, studerats. Alla kvinnorna besvarade en enkät i början av sin graviditet, där de bland annat beskrev sina förväntningar inför förlossningen.

När barnet var två månader fick kvinnorna besvara ännu en enkät, där frågorna kretsade kring deras upplevelser av förlossningen. Och på en 7-gradig skala, där 1 betyder "mycket negativ" och 7 betyder "mycket positiv", beskrev ungefär 12 procent av kvinnorna sin förlossningsupplevelse med en 1:a eller en 2:a. Dessa resultat stöds av andra studier.  Kvinnor följdes upp efter tio år  I den nu aktuella studien, som presenteras i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften British Journal of Obstetrics and Gynaecology, har Karin Gottvall följt upp de 617 kvinnorna via Socialstyrelsens medicinska födelseregister fram till december 1999. Uppföljningen sträcker sig alltså mellan åtta och tio år efter det att kvinnorna födde sitt första barn.  - Det är såvitt jag vet den första studien som visar att det finns ett samband mellan förlossningsupplevelsen och den fortsatta reproduktionen, säger Karin Gottvall.  Hela 38 procent av de kvinnor som beskrev sin förlossningsupplevelse med en 1:a eller 2:a, alltså som negativ, valde att inte skaffa fler barn. För kvinnor med bättre förlossningsupplevelser var det endast 17 procent som inte födde fler barn.  - Som barnmorska har jag en klinisk erfarenhet som visar det här, men jag var lite överraskad över att det så tydligt visade sig i statistiskt säkerställda resultat, säger Karin Gottvall, som i 20 år arbetat som barnmorska.  Väntade längre med nästa barn  Kvinnorna med en negativ förlossningsupplevelse dröjde även längre med att skaffa sitt andra barn. I snitt tog det 4,2 år innan kvinnorna med en traumatisk upplevelse födde barn igen. För resten av de undersökta kvinnorna tog det i snitt 2,4 år.  Studien visar även att bland de kvinnor som inte kände någon oro alls inför sin första förlossning, valde 78 procent att skaffa minst ett barn till. Bland kvinnorna som kände mycket stor oro var det endast 62 procent som gick igenom en ny förlossning. Dessa siffror är dock inte statistiskt säkerställda.  Det är dock inte självklart vad som leder till en negativ förlossningsupplevelse. Men enligt tidigare studier av Ulla Waldenström, professor vid institutionen för omvårdnad vid Karolinska institutet, är det framför allt upplevelsen av att ha kontroll över situationen och stödet och bemötandet från barnmorskan som har betydelse för förlossningsupplevelsen, men även smärtan i sig.  Kejsarsnitt påverkade negativt  Att kvinnan får smärtlindring, till exempel epiduralbedövning, har däremot inte visat sig förbättra kvinnans totalupplevelse av förlossningen. Förlossningsrädsla påverkar upplevelsen negativt och det gör även akuta åtgärder, som kejsarsnitt och förlossning med sugklocka.  Enligt Ulla Waldenström har de flesta landsting i dag något slags stödverksamhet för kvinnor med förlossningsrädsla. Och ofta är det möjligt att vända sig dit även för kvinnor som är så rädda för en förlossning att de tvekar inför att bli gravida.  - Men vi vet fortfarande inte om de här samtalen kan förbättra en traumatisk förlossningsupplevelse och i förlängningen ha effekt på framtida födande. Det här är ett område som det behöver forskas på, säger Karin Gottvall.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev