onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Kvinnor med tidig menopaus levde kortare

Publicerad: 27 april 2012, 09:11

Att få sin sista mens före 47 års ålder är kopplat till ökad frakturrisk och sämre överlevnad. Det visar en svensk studie i tidskriften British Journal of Obstetrics and Gynecology, BJOG.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Tidigare tvärsnittsstudier och andra framåtblickande studier har visat att det finns en koppling mellan tidig menopaus och benskörhet och frakturrisk i ett kortare perspektiv. Vår studie är dock den hittills klart längsta inom området, säger Ola Svejme, doktorand och ST-läkare vid ortopedkliniken på Skåne universitetssjukhus i Malmö.

Hans och hans kollegors studie omfattar 390 kvinnor som föddes i Malmö 1929. När kvinnorna var 48 år fick de göra en första bentäthetsmätning, som upprepades trettio år senare.

Totalt hade 61 deltagare en tidig menopaus, med sin sista mens före 47 års ålder. Dessa hade en nästan fördubblad risk att vara bensköra vid den andra mätningen, jämfört med majoriteten med sen menopaus.

En tidig menopaus var också kopplat till 70 procents ökad risk att ha drabbats av fraktur och 60 procent ökad risk för att ha avlidit under 34 års uppföljning, jämfört med kontrollgruppen.

Totalt sett hade 52 respektive 35 procent av kvinnorna avlidit i grupperna.

Ola Svejme betonar att undersökningen är en observationsstudie och därför inte kan visa några orsakssamband.

– Men det kan vara så att bortfallet av östrogen efter menopaus har så omfattande påverkan på kroppen att det kan förklara de ökade riskerna för fraktur och tidig död. Det kan också vara så att andra grundtillstånd ligger bakom både den  tidiga menopausen och den ökade riskerna vi ser. Här  behövs mer forskning, säger Ola Svejme.

En tidig menopaus bör dock betraktas som en riskfaktor, anser han.

– Det kan vara motiverat med tidigare mätningar av bentäthet i denna grupp och i förekommande fall behandling med kalk och d-vitamin. Även livsstilsinsatser, som ökad mängd fysisk aktivitet kan stärka skelettet, säger Ola Svejme.

Tidig menopaus, före 47 års ålder, förekommer hos runt 15 procent av kvinnorna i Sverige.

Läs abstract till studien:

Early menopause and risk of osteoporosis, fracture and mortality: a 34-year prospective observational study in 390 women. BJOG, publicerad online 25 april 2012.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev