Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Lägre allergirisk i mammas mage

Publicerad: 27 november 2003, 12:44

RIKSSTÄMMAN 2003: När en gravid kvinna utsätts för höga halter björkpollen finns vissa tecken på ökad känslighet för luftvägsallergier för barnet. Men risken är större när barnet självt utsätts för höga pollenhalter under livets första tre månader.


Sambanden mellan allergi och överkänslighet hos barn och allergen som mamman utsatts för under graviditeten är oklara.  Anne Kihlström, specialist i barnallergologi vid Huddinge universitetssjukhus, och hennes kollegor vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm och Karolinska sjukhuset i Solna, tog därför tillfället i akt när pollenhalterna i Stockholmsluften nådde extremt höga nivåer våren 1993. Året därpå var halterna i stället ovanligt låga.  I studien ingick 387 barn med ärftlighet för luftvägsallergier. Barnen föddes i juli-oktober 1993 och 1994, vilket innebar att deras mammor antingen utsattes för höga eller låga halter björkpollen under graviditeten.  När barnen var 4,5 år undersöktes de med pricktest och med ett så kallat Rast-test för att mäta IgE-antikroppar mot björkpollen och rekombinant björkpollenallergen i blodet.  Dubbelt så hög risk ute i det fria  Av barnen som föddes 1993, då björkpollenhalterna var mycket höga, hade 7,6 procent ett positivt pricktest, mer än 3 millimeter. Det ska jämföras med 4,6 procent för dem som föddes 1994.  Skillnaden var dock inte statistiskt säkerställd. En liknande tendens sågs med Rast-test och förekomst av rekombinant björkpollenallergen.  En jämförelse gjordes också med barn födda våren 1993 som själva direkt blivit exponerade för höga björkpollenhalter. Dessa barn hade en mer än fördubblad risk för överkänslighet än de barn som då låg i sin mammas mage. Denna skillnad var signifikant.  Anne Kihlström och hennes kollegor konstaterar i en poster som presenteras på Riksstämman i dag, att det finns en tendens mot att barnets risk för överkänslighet ökar när mamman utsätts för höga allergenhalter. Men risken tycks vara lägre än när barnet självt utsätts.  Studien presenterades nyligen i tidskriften Allergy, 2003;58:871-7.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev