Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kvinnohälsa

Lågt LDL-kolesterol och statiner minskade demensrisk

Publicerad: 18 mars 2002, 12:53

Minskade halter av LDL-kolesterol i blodet och statinbehandling minskade risk för demens och försämrade kognitiva funktioner. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Archives of Neurology.


Forskarna som arbetar vid University of California, San Francisco, USA, utförde en studie där de undersökte om förändringar av blodfetthalter under fyra år påverkade den kognitiva förmågan hos äldre kvinnor utan demenssjukdom.  Totalt undersöktes 1037 kvinnor efter klimakteriet som sedan tidigare ingick i en studie där man följde deras kranskärlssjukdom.  Forskarna utförde en undersökning kallad Mini-Mental State Examination, för att studera hur kvinnornas kognitiva förmåga påverkades under den fyraåriga uppföljningsperioden. Bland annat mättes kvinnornas minnesförmåga, uppmärksamhet och språkliga förmåga. Mindre än 84 poäng på denna skala räknades som försämrad kognitiv förmåga.  Forskarna mätte även halter av LDL- och HDL-kolesterol, samt triglycerider vid studiens inledning och i samband med uppföljningen.  Studien visar att den fjärdedel av kvinnorna som hade de högsta halterna av LDL-kolesterol i samband med testerna, hade en något lägre poäng på skalan över kognitiv förmåga, jämfört med dem som hade lägre halter 91,9 respektive 93,7 poäng på skalan i genomsnitt.   Den fjärdedel av kvinnorna som hade de högsta halterna av LDL-kolesterol visade sig också ha 76 procent ökad risk att drabbas av försämrad kognitiv förmåga under studieperioden, jämfört med övriga studiedeltagare.  Höga halter av totalkolesterol gav också en ökad sannolikhet att drabbas av försämrad kognitiv förmåga.  Det fanns även en trend mot att de som hade sjunkande halter av LDL-kolesterol under fyraårsperioden inte fick försämrad kognitiv förmåga i lika hög grad som hos de kvinnor vars värden steg under perioden. Men dessa förändringar var inte statistiskt säkerställda.  Halterna av HDL-kolesterol och triglycerider påverkade inte den kognitiva förmågan hos studiedeltagarna.  Studien visar också att de kvinnor som behandlades med statiner under perioden hade något högre värden på den kognitiva poängskalan, jämfört med dem som inte fick denna behandling, 93,7 respektive 92,7 poäng i genomsnitt.  Dessutom såg forskarna en trend mot att de statinbehandlade hade lägre sannolikhet att drabbas av försämrad kognitiv förmåga. Denna trend verkade inte vara beroende av blodfettnivåer.  Forskarna menar därför att en strategi där man sänker halterna av LDL-kolesterol kan vara en sätt att förebygga försämrad kognitiv förmåga hos äldre kvinnor.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev